“ฟาร์มนกใหญ่เมล่อน” YSF-ชัยนาท
“ฟาร์มนกใหญ่เมล่อน” YSF-ชัยนาท

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นใช้องค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับพัฒนาการทำเกษตรในยุคปัจจุบันให้ก้าวไปสู่การทำเกษตรยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง การพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นใช้องค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับพัฒนาการทำเกษตรในยุคปัจจุบัน ดังฟาร์มนกใหญ่เมล่อน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นการผลิตพืชในโรงเรือน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตได้คุ้มค่ากับการลงทุน

ผลผลิตของฟาร์มนกใหญ่เมล่อน
ผลผลิตของฟาร์มนกใหญ่เมล่อน

คุณขนิษฐา พัชราภิรักษ์ เจ้าของฟาร์มนกใหญ่เมล่อน ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เล่าว่า หลังจากลาออกจากอาชีพพนักงานประจำก็เริ่มมองหาอาชีพในบ้านเกิด และเริ่มปลูกเมล่อนมาตั้งแต่ปี 2553 ปลูกแบบทั่วไปไม่มีโรงเรือนซึ่งพบกับปัญหาต่างๆ มากมายประกอบกับต้นทุนการผลิตสูงมาก อีกทั้งในเรื่องของการตลาดก็ไม่มีความรู้จึงต้องส่งผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียว ทำให้ถูกเอาเปรียบในเรื่องของราคาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ปี 2554 จึงมีแนวคิดที่จะปลูกเมล่อนในโรงเรือนขึ้นรวมถึงเน้นการปลูกปลอดสารพิษจึงได้ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พร้อมกับทำการตลาดเองโดยเข้าไปสอบถามแม่ค้าต่างๆ ตามตลาดนัดและแผงลอยใหญ่ในเขตอำเภอเมืองใน และในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังได้ลองออกขายผลผลิตตามตลาดนัดภายในจังหวัดชัยนาทและใกล้เคียง จนกระทั่งปี 2555-2556 ทางฟาร์มได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อมาในปี 2557-2558 ทางฟาร์มเริ่มมีการพัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่องและขยายการปลูกเมล่อนสายพันธุ์ที่หลากหลายขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนกใหญ่เมล่อน
ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนกใหญ่เมล่อน

สำหรับการปลูกเมล่อนปลูกในระบบปลอดภัยในโรงเรือนมาตรฐาน GAP ฟาร์มจะดูแลทุกขั้นตอนการผลิตหยุดสารเคมีเมื่ออยู่ในระยะปลอดภัยมีการวัดความหวานก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายคัดสรรผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากเมล่อนแล้วปัจจุบันฟาร์มนกใหญ่ของเรายังมีแคนตาลูป มะเขือเทศเชอรี่เหลือง มะเขือเทศสตอเบอรี่ เป็นการปลูกมะเขือเทศเพื่อตัดวงจรของโรคในเมล่อนในช่วงที่พักดินเป็นมะเขือเทศทานผลสดปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีปลูกในโรงเรือนระบบปิดราคากิโลกรัมละ 120-150 บาท นอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล่อน ได้แก่ เมล่อนอบกรอบเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง และการทำเมล่อนฟรีซดรายเป็นการอบเมล่อนโดยแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำแล้วนำสู่กระบวนการ Freeze โดยที่คุณภาพของผลไม้ทั้งรสกลิ่นสียังคงเดิมสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 25 ปี โดยไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่น้ำตาลธรรมชาติ 100% เมล่อนผงชงดื่มผงเมล่อนที่ได้ทำมาจากน้ำเมล่อนแท้ 100% ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมน้ำแล้วนำไปทำเป็นผงโดยวิธีการสเปรย์ดรายคุณสมบัติละลายน้ำง่ายและเมื่อละลายน้ำแล้วก็จะกลายเป็นน้ำเมล่อนที่มีกลิ่นรสคงเดิมสะดวกสบายเพียงแค่ชงละลายน้ำทานสามารถเก็บไว้ได้นาน เมล่อนผงชงดื่มมี 2 แบบคือ เมล่อนผงชงดื่มน้ำเมล่อนแท้ เมล่อนผงชงดื่มน้ำเมล่อนผสมน้ำผึ้งมะนาว แครกเกอร์สอดไส้เมล่อน เป็นการนำเมล่อนหลังจากที่บีบน้ำเอาไปทำเมล่อนผงแล้วเนื้อเหลืออยู่มาทำเป็นไส้ขนม นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารอื่นๆ อย่างเค้กเมล่อน ไอศกรีมเมล่อน แตงโมนกใหญ่ เป็นต้น

เมล่อนของฟาร์มนกใหญ่เมล่อน
เมล่อนของฟาร์มนกใหญ่เมล่อน

“ทั้งนี้จากการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและเข้าร่วมเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ทำให้ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้ได้มีการตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนฟาร์มนกใหญ่เมล่อน จากการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปีงบประมาณ 61 ซึ่งก็คาดหวังว่าคนในชุมชนจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากอาชีพการทำการเกษตร โดยในส่วนของตนเองและวิสาหกิจชุมชนก็วางแผนขยายสินค้าแปรรูปจากผลลิตที่มีให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมต่อไป” คุณขนิษฐา กล่าว

เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณขนิษฐา พัชราภิรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-5158-6142

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated