สวนผลไม้อินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยว
สวนผลไม้อินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยว

วันนี้ (26 พ.ค.61) คุณสุวัฒน์ ฟ้าประทานชัย (คนที่ 5 จากซ้าย) เจ้าของสวนทุเรียนสวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง พร้อมด้วยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสยยท.(คนทื่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.สถาพร แสงสุโพธิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ ม.แม่โจ้ (คนที่ 1 จากซ้ายมือ) และคณะทำงานเพื่อร่วมประชุมหารือองค์ความรู้ในการปรับสวนเกษตรสุภัทราแลนด์ให้ก้าวเข้าสู่การทำสวนเกษตรอินทรีย์ พร้อมกันนี้ได้มีการพิจารณาสรุป(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้อินทรีย์ จังหวัดระยองสู่ตลาดโลก : กลยุทธ์การพัฒนาต้นแบบผลไม้อินทรีย์เครือข่ายสุภัทราแลนด์บูรณาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชีวิตเกษตรชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาสวนเกษตรก้าวเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลในอนาคตสวนสุภัทราแลนด์ ระยอง พัฒนาสู่สวนผลไม้อินทรีย์ระดับสากลสวนสุภัทราแลนด์ ระยอง พัฒนาสู่สวนผลไม้อินทรีย์ระดับสากลสวนสุภัทราแลนด์ ระยอง พัฒนาสู่สวนผลไม้อินทรีย์ระดับสากลสวนสุภัทราแลนด์ ระยอง พัฒนาสู่สวนผลไม้อินทรีย์ระดับสากล

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated