สมาพันธ์ฯกุ้งไทย ประกาศราคากลาง
สมาพันธ์ฯกุ้งไทย ประกาศราคากลาง "กุ้งขาวแวนนาไม" หวังคนไทยกินกุ้งเพิ่ม

งานประชุมวิชาการกุ้ง จังหวัดตรัง –  นายบรรจง  นิสภวาณิชย์  ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย  นำทีมผู้เลี้ยงกุ้ง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกาศราคากลาง กุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็นราคาปากบ่อ เพื่อใช้เป็นที่อ้างอิงการซื้อขาย เพื่อการบริโภคภายในประเทศ (เช่น ราคาข้าวกำนันทรง และอื่นๆ) หวังคนไทยได้กินกุ้งคุณภาพจากฟาร์มเพิ่ม ในราคาที่เป็นธรรม ฟื้นราคาช่วยผู้เลี้ยง ให้มีเสถียรภาพ  พร้อมช่วยภาคส่งออกให้เข้มแข็ง

นายบรรจง  นิสภวาณิชย์  ได้เปิดเผยถึงมติของสมาพันธ์ฯ ตัวแทนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย หลังจากมีการประชุมเฉพาะกิจ เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 19  พฤษภาคม 2561 ว่าสมาพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วย ชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศ มีมติให้มีราคากุ้งของสมาพันธ์ฯขึ้น ซึ่งเป็นราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคและต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิต หลังจากที่อดีตที่ผ่านมา การกำหนดราคาสินค้ากุ้ง เป็นของพ่อค้าคนกลาง หรือของกลุ่มคน องค์กร ที่ไม่ได้ถือเป็นผู้ผลิตโดยตรง ทำให้ที่ผ่านมา เกษตรกรอยู่ในภาวะจำยอม หวานอมขมกลืน มาโดยตลอด ทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ผลิตสินค้าแท้ๆ แต่ไม่สามารถกำหนดราคา ให้กับสินค้าตัวเองได้ เช่นสินค้าอื่นๆของต่างประเทศ อาทิ ไวน์ เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ ทั้งที่เป็นอาหารซึ่งมีความจำเป็นต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ที่ผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆ ก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันอย่างที่ทราบกัน  ทั้งที่ผู้ผลิตสินค้ามีสิทธิ์ในการตั้งราคาสินค้าของตนเองขายในราคาที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การให้ผู้อื่นมากำหนดราคาสินค้าให้ตัวเองส่งผลให้ที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกร มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ในเรื่องของราคาเท่าไรนัก มีปัญหาถูกกดราคาอยู่เสมอ

ดั้งนั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งในประเทศที่เป็นธรรมต่อพี่น้องเกษตรกรที่มุ่งผลิตกุ้งคุณภาพ เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย จึงขอประกาศราคากุ้งขาวแวนนาไมปากบ่อบริโภคในประเทศ ดังนี้  กุ้งขนาด 100 ตัว/กก. ราคา 130 บาท/กก.  ขนาด 90 ตัว/กก. ราคา 140 บาท/กก. ขนาด 80 ตัว/กก. ราคา 150 บาท/กก. ขนาด 70 ตัว/กก. ราคา 160 บาท/กก. ขนาด 60 ตัว/กก. ราคา 170 บาท/กก.  ขนาด 50 ตัว/กก. ราคา 190 บาท/กก. ขนาด 40 ตัว/กก. ราคา 210 บาท/กก. ขนาด 30 ตัว/กก. ราคา 230 บาท/กก. และขนาด 20 ตัว/กก. ราคา 250 บาท/กก.  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561)   โดยสมาพันธ์ฯจะมีการประกาศราคากลางในทุกวัน และในทุกจังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้ง

สำหรับภาคการส่งออก ซึ่งถือเป็นปลายทางของห่วงโซ่การผลิตกุ้ง เป็นผู้นำกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงไปขายนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยสมาพันธ์ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องรีบดำเนินการที่สุดคือการฟื้นภาคส่งออกให้เข้มแข็ง เราเข้าใจสถานการณ์แล้วว่า เหลือเวลาอีกไม่มากที่ต้องช่วยภาคส่งออกให้เข้มแข็งและสามารถรับออเดอร์กลางปีนี้ให้ได้  การรณรงค์บริโภคกุ้งภายใน เราตั้งใจทำเพิ่มเพื่อผู้บริโภค  และเพื่อบรรเทาอาการตระหนกของผู้เลี้ยงกุ้งที่กลัวราคาตกลงอีก และรีบจับขาย จำเป็นต้องชลอกุ้งที่เข้าตลาดมหาชัยให้น้อยลง  แม่ค้าจะกลับมาที่บ่อ จะได้มีราคากลางต่อรองกัน นายบรรจง กล่าว

ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมุ่งผลิตกุ้งคุณภาพสูง ปลอดภัย ภายใต้นโยบายของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมาตรสากลต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศอย่างที่ทราบกัน  จึงอยากเห็นคนไทยได้มีโอกาสกินกุ้ง บริโภคกุ้งคุณภาพปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม เพิ่มมากขึ้น และจะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งสมาพันธ์กำลังประสานให้มีการบริโภคทุกจังหวัด ทั้งแมคโคร โลตัส  ซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐโดยกรมประมง กรมการค้าภายใน ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ และส่วนเกี่ยวข้อง พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อกู้วิกฤติราคาตกต่ำ ที่สมาพันธ์ฯต้องขอบคุณมา ณ ที่นี้  การดำเนินกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ  เน้นรักษาเสถียรภาพราคา เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และอุตสาหกรรมกุ้งโดยรวมของประเทศ ยันเป็นราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและทุกฝ่าย  ประธานสมาพันธ์  กล่าวทิ้งท้าย

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย   081-6366362

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated