ฝนหลวงฯ รับมอบน้ำแข็งแห้ง จาก “บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส”
ฝนหลวงฯ รับมอบน้ำแข็งแห้ง จาก “บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส”

ข่าว กรมฝนหลวงฯ/เกษตรก้าวไกล–วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบน้ำแข็งแห้ง จากนายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ณ หน่วยงานปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ ดังกล่าว เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการผลิตและการส่งเสริมก๊าซภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการตอบแทนสังคมด้วยการส่งมอบน้ำแข็งแห้ง จำนวน 70 ตัน มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับแก้ไขวิกฤติการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ และการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าไม้

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง
น้ำแข็งแห้ง.
น้ำแข็งแห้ง.

น้ำแข็งแห้ง (Solid carbon dioxide) ถือเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญต่อการปฏิบัติการ ฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ โดยน้ำแข็งแห้งเป็นผลผลิตมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการปิโตรเคมีต่างๆ จัดเป็นสารฝนหลวงชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสูตรเย็น มีอุณหภูมิต่ำถึง –78 องศาเซลเซียส มีทั้งที่อยู่ในสภาวะของเหลวและสภาวะของแข็ง ปัจจุบันน้ำแข็งแห้งได้ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนโจมตีใต้ฐานเมฆ (ขั้นตอนที่ 4) สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อดึงกลุ่มฝนให้ตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายตามตำราฝนหลวงพระราชทาน พ.ศ. 2542 โดยน้ำแข็งแห้งจะเป็นตัวเพิ่มปริมาณน้ำฝน เร่งอัตราการตกของฝน และช่วยให้ระยะเวลาในการตกของฝนยาวนานขึ้นอีกด้วย

น้ำแข็งแห้งที่ทำพิธีมอบให้กรมฝนหลวงฯ
น้ำแข็งแห้งที่ทำพิธีมอบให้กรมฝนหลวงฯ

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง การสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โดยประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งขอรับบริการ ฝนหลวงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ทาง เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated