ก้องโลก! วช.โชว์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทย...คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
วช. แถลงข่าวโชว์ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย
ในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา วช. ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยไปคว้ารางวัลเกียรติยศจาก 2 เวที ได้แก่

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของไทย
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของไทย
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี

1) งาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva” จัดขึ้นระหว่างวันที่
11 – 15 เมษายน 2561 ณ Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสฯ อาทิ The Swiss Federal Government of the State และ The City of Geneva และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization) วช. ได้นำผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวด จำนวน 99 ผลงาน จาก 29 หน่วยงาน ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 50 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลสำคัญของงาน ได้แก่ รางวัล Prix De La Ville De Geneva จำนวน 1 รางวัล จากผลงานเรื่อง “โปรแกรมสำหรับจับคู่การเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติ ทางรถยนต์และรถแท๊กซี่ ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้คณะนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ยังได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 4 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง จำนวน 26 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 32 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 33 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 25 รางวัล

มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณแก่นักวิจัย
มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณแก่นักวิจัย
ชื่นชมยินดีกับเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ชื่นชมยินดีกับเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

2) งาน “8th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018 (i-ENVEX 2018)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นเวทีนานาชาติสำหรับเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วโลกมานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นงานที่จัดขึ้นโดย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และ ENVEX Young Researcher Club (EYRec) UniMAP, MINDS Chapter และมีผลงานเข้าร่วมจำนวน 500 ผลงาน จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 17 ประเทศ
โดย วช. ได้นำผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 เข้าร่วมประกวดและนำเสนอ จำนวน 12 ผลงาน และได้รับรางวัล International Grand Prize Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “ทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการัง” ของ นายนิติภูมิ แย้มจิตร และคณะแห่งวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และรางวัล Double Gold Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน
“หมวกพลังงานสุริยะเพื่อป้องกันการเป็นลมแดด” ของเด็กชายธิปก บวรรัตนารักษ์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และผลงาน “การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge” ของ นายวิเชียร ดอนแรม และคณะ แห่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นอกจากนี้ยังมีผลงานของเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 13 รางวัล

เดินเยี่ยมชมผลงานที่ได้รับรางวัล
เดินเยี่ยมชมผลงานที่ได้รับรางวัล
การจัดงานครั้งนี้ มีนักวิจัยและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานคับคั่ง
การจัดงานครั้งนี้ มีนักวิจัยและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานคับคั่ง

เพื่อแสดงศักยภาพผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ : เวที 46th International Exhibition of Inventions Geneva และเวที 8th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018
(i-ENVEX 2018)
” ขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณแก่นักวิจัยอีกด้วย.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated