กรมฝนหลวงฯ ขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย
กรมฝนหลวงฯ ขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้การต้อนรับคณะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย เดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อศึกษาเทคนิคการทำฝนหลวง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกรมฝนหลวงฯ ขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย ด้านเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. ENKHTUVSHIN Sevjid อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย พร้อมด้วย Mr. OTGONSUREN Damdinsuren ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเลขาธิการสภา Mr. ULAMBAYAR Dashzevge ผู้อำนวยการกองสังเกตการณ์และการบริการ ด้านสภาพอากาศแห่งชาติ Mr. BAT-ULZII Dambadargi เจ้าหน้าที่ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และ Ms. LKHAGVASUREN Munkhbat เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2561 โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมการปฏิบัติการฝนหลวงของเจ้าหน้าที่  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ รวมทั้งการศึกษาเทคนิคและกรรมวิธีการทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการทำฝนหลวง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศมองโกเลีย ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ  และเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนของ ทั้งสองประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกรมฝนหลวงฯ ขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย ด้านเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวง

ทั้งนี้ คณะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและมองโกเลียด้านการทำฝนเทียม ตามคำขอของรัฐบาลมองโกเลีย ตั้งแต่ปี 2557 โดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เดินทางไปสำรวจและหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับฝ่ายมองโกเลีย ซึ่งเห็นสมควรให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกัน รวมถึงการศึกษาเทคนิคและกรรมวิธีการทำฝนหลวง ตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-บพิตร สำหรับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศอีกด้วยกรมฝนหลวงฯ ขยายความร่วมมือกับมองโกเลีย ด้านเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวง

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทางเพจ facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือทางเว็บไซต์ www.royalrain.go.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated