ม.เกษตร เปิดแล้ว!! หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ม.เกษตร เปิดแล้ว!! หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการข้ามศาสตร์ ที่มีจุดเด่นคือ

  • บูรณาการข้ามคณะ สาขา และ ศาสตร์ต่างๆ
  • เป็นหลักสูตรที่ สามารถ เรียนรู้ได้ทั้ง นิสิต จบ ม 6 ผู้ที่กำลังเรียน ปริญญา คนในวัยทำงาน และผู้สูงวัย ในการเรียนเป็นชุดวิชา. (Module)
  • เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จัก ฝึกจริง ทำจริง ใช้ จริง ขายจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้. ทั้ง active learning project base learning digital base leaning. Work integrated base learning เป็นสำคัญ
  • เป็นหลักสูตรที่เป็นบัณฑิต สั่งตัด. (tailor made student) ผู้เรียนสามารถ วางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ความชอบ และสามารถใช้งานได้จริง
  • เป็นการสร้างคนไทยแบบใหม่ให้ ก้าวทันเทคโนโลยี คิดเก่ง ทำเก่ง สร้างสรรค์
  • เป็นหลักสูตรที่เริ่มเปิดในเดือน พฤษภาคม 2561 นี้ รายละเอียดการรับสมัคร โปรดติดตามในเร็วนี้ พร้อมกับ โฉมใหม่ของ มก ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศ และของโลก

#หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน # เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบทั้งแบบ degree และ non degree. ตั้งแต่ พค 61 เป็นต้นไปนะครับ

03 เมย. 2561

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated