ธ.ก.ส. ทุ่มงบ! “สร้างฝายชะลอน้ำขนาดใหญ่” เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมถ่ายรูปในโครงการฝายชะลอน้ำขนาดใหญ่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิรัช วาณิชธนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย นายสมภพ รอดกลาง ผอ.ฝตต. นายยุวพล วัตถุ รองผอ.ฝตต. นายเฉลิมชัย ชาตะรัตน์ ผอจ.กาญจนบุรี และพนักงานในสังกัด ร่วมงานเปิดฝายชะลอน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ที่กระทบกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมี นายธัญณัฎฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอหนองปรือ ข้าราชการ และชาวบ้านชุมชนห้วยแม่ระวาง เข้าร่วมงานพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบฝายฯ ณ บ้านห้วยแม่ระวาง หมู่ 3 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

นายธัญณัฎฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอหนองปรือ และนายวิรัช วาณิชธนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นประธานเปิดป้ายโครงการฝายชะลอน้ำขนาดใหญ่
นายธัญณัฎฐ์ ศรีสันต์ และคณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส. ร่วมเป็นประธานเปิดป้ายโครงการฝายชะลอน้ำขนาดใหญ่
คณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส. ขณะกำลังเยี่ยมชมฝ้ายชะลอน้ำขนาดใหญ่ ณ บ้านห้วยแม่ระวาง จังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส. ขณะกำลังเยี่ยมชมฝ้ายชะลอน้ำขนาดใหญ่ ณ บ้านห้วยแม่ระวาง จังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส.ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบฝายฯ ณ บ้านห้วยแม่ระวาง
คณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส.ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบฝายฯ ณ บ้านห้วยแม่ระวาง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated