วันนี้ (21 มีนาคม 2561) นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางฐานิยา อะยัน เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน น.ส.สีตีคอตีเย๊าะ ยะมาแล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ น.ส.อุสนา การี ประธานพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ เลขที่ 79 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าว นำโดย พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT (ส่วนกลาง) “รายการ ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้” ในประเด็น “ผลสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ที่มีต่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ”

ลูกหยีก่อนทำการแปรรูป
ลูกหยีก่อนทำการแปรรูป
การคัดแยกลูกหยี
การคัดแยกลูกหยี

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยสำนักงานเกษตรอำเภอรามัน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยมี น.ส.อุสนา การี ทำหน้าที่ประธาน แรกตั้งมีสมาชิกจำนวน 7 คน ปัจจุบันเพิ่มเป็น 15 คน ดำเนินกิจกรรมแปรรูปลูกหยีผลสดที่มีปริมาณมากในพื้นที่ ให้เป็นลูกหยีฉาบ และลูกหยีกวน ได้ครั้งละ 100 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี โดยหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นคงเหลือเป็นกำไร เฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท

การอบแห้งลูกหยี
การอบแห้งลูกหยีด้วยวิธีธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ เตรียมการกวน ลูกหยี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ เตรียมการกวน ลูกหยี

ในการนี้ ได้สาธิตการทำลูกหยีกวน ซึ่งมีส่วนประกอบคือ น้ำสะอาด เกลือ น้ำตาลปี๊บ พริกสด แบะแซ และน้ำตาลทราย ทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม หวาน เปรี้ยว เค็ม เผ็ด และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทางกลุ่มฯ บรรจุในภาชนะจำหน่ายในราคา 35, 50 และ 100 บาท โดยผู้สนใจต้องการอุดหนุนสินค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093-6350782 และช่องทางเฟสบุ๊ค ชื่อ อุสนา การี

การฉาบลูกหยี
การฉาบลูกหยี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหยี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหยี
ลูกหยีกวนของฝากจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ
ลูกหยีกวนของฝากจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ
พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมถ่ายรูปกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลูกหยีบ้านยือโร๊ะ ภูมิใจเสนอ…

(รายงานข่าวโดย : นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา นางสาวพัชรินทร์ รัตนพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated