ประธานสยยท.ร่วมม.แม่โจ้ พัฒนาหลักสูตรยางพารา ชูเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ

20 มี.ค. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ร่วมเวทีเสวนาการทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านยางพารา

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

โดยมีรศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ประธานสยยท.ได้ให้แนวทางให้ม.แม่โจ้การพัฒนายางโดยมุ่งการพัฒนาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดยางพารา รวมทั้งผลักดันเสนอให้ม.แม่โจจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมยางพารา ซึ่งจะได้ศูนย์บริการวิชาการด้านยางพาราแบบครบวงจรให้แก่เกษตรกรภาคเหนือ

รศ.ดร.วีระพล ทองมา
รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นอกจากนี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ในฐานะศิษฐ์เก่าม.แม่โจ้รุ่น 19 กล่าวเพิ่มเติมถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคคากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าวๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ห้องทดลองต่างๆ รวมทั้ง มีสถานที่เอื้ออำนวย อันจะนำไปสู่การพัฒนาวงการด้านการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับของวงการด้านการเกษตรประเทศ

รศ.ดร.วีระพล ทองมา ขณะบรรยายการพัฒนาหลักสูตรยางพารา
รศ.ดร.วีระพล ทองมา ขณะบรรยายการพัฒนาหลักสูตรยางพารา

ทั้งนี้ในอนาคตจะได้พัฒนาให้เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรมุ่งสู่เกษตรท่องเที่ยวเน้นสุขภาพนำ โดยชูเกษตรอินทรีย์เข้ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาต่อไป

บรรยากาศการร่วมเสวนาการทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านยางพารา
บรรยากาศการร่วมเสวนาการทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านยางพารา
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated