ธ.ก.ส. ร่วมงาน Bangkok Fintech Fair 2018
ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Bangkok Fintech Fair 2018

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Bangkok Fintech Fair 2018 : SME and Consumer Financial Solutions ซึ่งจัดในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 โดยนับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และสร้างความรับรู้เรื่องฟินเทคในวงกว้าง ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาระบบนวัตกรรมทางการเงิน ไปถึงผู้บริโภคด้วย โดยภายในงานจะมีการออกบูธเปิดตัวนวัตกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงิน ภาครัฐ รวมไปถึงบริษัท FinTech ต่างๆ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ร่วมจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมทางการเงินในด้านสินเชื่อ โดยเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร (AgriTech) เชื่อมโยงกับการให้สินเชื่อของธนาคาร ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

วิรไท สันติประภพ ประธานเปิดงาน Bangkok Fintech Fair 2018
วิรไท สันติประภพ ประธานเปิดงาน Bangkok Fintech Fair 2018
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. โชว์ผลิตภัณฑ์จาก ธกส.ให้แก่ ดร.วิรไท สันติประภพ
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. โชว์ผลิตภัณฑ์จาก ธกส.ให้แก่ ดร.วิรไท สันติประภพ
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ มอบผลิตภัณฑ์จาก ธกส.ให้แก่ ดร.วิรไท สันติประภพ
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ มอบผลิตภัณฑ์จาก ธกส.ให้แก่ ดร.วิรไท สันติประภพ
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ขณะให้สัมภาษณ์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ขณะให้สัมภาษณ์
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated