ดร.สุวิทย์ พูดที่ม.เกษตรฯ “งานวิจัยด้านการเกษตรตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0”
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 (KU Research to Business EXPO 2018)

เรื่อง/ภาพ : ธนวรรธน์ สุรมรรคา

พลิกโฉมงานวิจัยไทย มก. จัดงานพบผู้ประกอบการนวัตกรรมงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ ครั้งแรกของประเทศไทย KU Research to Business EXPO 2018 เพื่อตอบโจทย์ สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และสามารถนำผลงานวิจัยนี้ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเกษตรกรเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 (KU Research to Business EXPO 2018) โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ

ดร.สุวิทย์ฯ ได้กล่าวปาฐกถาว่า เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพูดถึง Research Innovation เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ Work Hard แต่ไม่ Smart  ในอนาคตการเกษตรต้องขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ ส่วนหนึ่งมาจาก Information food, Informatics ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น GO informatics, Bio informatics ผลักดันให้เกิด Bio Bank ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดให้เป็นฐานสำคัญ ทั้งทางด้านพืชและสัตว์ เป็นต้น นอกจากการต่อยอดงานวิจัย ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อนนั้น ยังมีโครงการ Innovation Hub, Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0ดร.สุวิทย์ พูดที่ม.เกษตรฯ “งานวิจัยด้านการเกษตรตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0”

ดร.สุวิทย์ พูดที่ม.เกษตรฯ “งานวิจัยด้านการเกษตรตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0”ดร.สุวิทย์ พูดที่ม.เกษตรฯ “งานวิจัยด้านการเกษตรตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0”ดร.สุวิทย์ พูดที่ม.เกษตรฯ “งานวิจัยด้านการเกษตรตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0”ในการนี้ ดร.สุวิทย์ฯ ได้เดินเยี่ยมชมการนิทรรศการ ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ โดยผลงานต่างๆ ได้แบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้ 1. โซน Food Innovation ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารเพื่อสุขภาพ 2. โซน Farm to Lab ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 3. โซน Beauty Health ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 4. โซน Digital Manufacturing Innovation Technology ประกอบด้วย กลุ่มเครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ์ และ 5. โซน  CSR ประกอบด้วย กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(ข่าวและภาพโดย : ธนวรรธน์ สุรมรรคา ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://goo.gl/99vXFC )

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated