กรมส่งเสริมการเกษตรฟิต! ปั้นนักประชาสัมพันธ์ 4.0-ส่งตรงจากทั่วประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดอบรมหลักสูตร...การประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

เรื่อง : ทีมข่าวเกษตรก้าวไกล ภาพ : เด็ก ม.มหาสารคามโว้ย

การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในยุคที่โลกนี้ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ที่มองเห็นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจจะต้องใช้เครื่องมือและบุคลากรที่รู้ทัน จึงได้เปิดอบรมหลักสูตร การประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตรขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเปิดงาน
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเปิดงาน…ผู้เข้าอบรมเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมาจากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม กล่าวว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง ของกสก. ซึ่งเดินทางตรงมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้สามารถผลิตและประชาสัมพันธ์งาน กสก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยหวังว่าความรู้จากการอบรมนี้ผู้อบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์งาน กสก. ได้ดียิ่งขึ้นกรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 เนื้อหาหลักสูตร เน้นเสริมสร้างกลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาดยุค 4.0 ประกอบด้วยหัวข้ออบรม เช่น ภูมิทัศน์สื่อดิจิทัล โดย อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการสื่อสาธารณะ เทคนิคการเขียนข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล โดย คุณพรศักดิ์ พงศาปาน (ลุงพร สอนอาชีพ) อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เทคนิคการเขียนข่าววิทยุ Creative Switch to Viral marketing PR โดย คุณเอกศาสตร์ สรรพช่าง Executive director นิตยสาร ELLE MEN เทคนิคการเขียนและพูดผ่านสื่อวิทยุ ในยุคดิจิทัล โดย คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ประกาศข่าว สำนักข่าวไทย อสมท. กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด 4.0 : Corporate and Brand Communication Strategies 4.0 โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รวมทั้งกิจกรรม dinner Talk ในประเด็น กรมส่งเสริมการเกษตรในยุค Social Mediaกรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0 อนึ่ง หลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้บริหารการจัดงาน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีกรมส่งเสริมการเกษตร อบรมนักประชาสัมพันธ์ 4.0

หมายเหตุ : ภาพประกอบเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการเขียนข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล โดย คุณพรศักดิ์ พงศาปาน (ลุงพร สอนอาชีพ) อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในช่วงภาคบ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2561

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated