กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลื้มสำนักงานการขึ้นทะเบียนหรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CNCA ประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทยจำนวน 7 ราย ให้สามารถส่งเนื้อไก่และผลพลอยได้แช่แข็งไปจีนได้ คาดสร้างรายได้เข้าประเทศ 7,000 ล้านบาทต่อปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

เปิดเผยว่า สำนักงานการขึ้นทะเบียนหรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CNCA ประกาศรับรองให้โรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทย จำนวน 7 โรงงาน รายละเอียดประกอบด้วย โรงงานที่ จ.นครราชสีมาของ CPF, โรงงานที่สระบุรี ของ CPF, โรงงานสุพรรณบุรี ของ F&F Food, โรงงานที่เทพารักษ์ บางเสาธง จ.สมุทรสาคร ของ GFPT, โรงงานที่ชัยบาดาล จ. ลพบุรี ของบริษัทสหฟาร์ม จำกัด, โรงงานที่ จ.เพชรบูรณ์ ของ Goldenline และ โรงงานที่ปราจีนบุรี ของ Thai Foods Group. ได้ประกาศรับรองโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทยเป็นครั้งแรก ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทย ที่สามารถส่งออกเนื้อไก่ไปสู่ผู้บริโภคชาวจีนที่สูง โดยเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีความต้องการบริโภคเนื้อไก่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคสินค้าที่เป็น  By Product อาทิ เครื่องในและเท้าไก่

“คาดว่าการส่งออกของทั้ง 7 โรงงานนี้ จะสร้างรายได้ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี แต่ถ้าจีนรับรองโรงงานครบทั้ง 19 แห่งที่ได้เข้ามาตรวจสอบ จะสร้างรายได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งภาคอุตสาหกรรมไก่ของไทยมีความพร้อมเต็มที่ในการส่งออกเนื้อไก่ไปทั้งตลาดจีนและตลาดอื่นๆของโลก” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์

ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่จีนเปิดนำเข้าเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่ของไทย ถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมไก่เนื้อและผู้ประกอบการไทย เรามีความได้เปรียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ หลายด้านทั้ง ในแง่มาตรฐานการผลิตที่อยู่ในระดับสากล มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต ที่สำคัญด้วยระยะทางที่ใกล้กัน จึงส่งผลดีต่อการส่งออก ซึ่งจะทำให้ยอดการส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้น

“การที่ไทยสามารถส่งไก่ได้ในครั้งนี้จะทำให้ราคาไก่สูงขึ้น เพราะจีนเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของไทย โดยคาดว่าจะเริ่มส่งออกไก่ไปยังจีนได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ล็อตแรกจำนวน 15 ตู้คอนเทรนเนอร์ มูลค่าราว 30 ล้านบาท และจะมีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกจะผ่านที่ด่านท่าเรือเมืองกวนเหล่ย มณฑลยูนาน มีเป้าหมายส่งสินค้าสู่จีนตอนใต้เป็นหลัก” น.สพ.สมชวน กล่าว

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากที่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และเร่งผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังตลาดแห่งใหม่ กรมปศุสัตว์จึงเชิญคณะเจ้าหน้าที่จีนมาไทยในระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2560 เพื่อทำการตรวจสอบระบบการกำกับดูแลผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย และตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกจำนวน 19 แห่ง หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นฝ่ายจีนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การร่วมจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนไก่จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) ของจีน และกรมปศุสัตว์ของไทย./

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated