นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับเชิญจากฯพณฯ ลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรของประเทศไทยและประเทศจีน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรทั้งสองประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะยาวโดยได้เสนอให้มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน สินค้าเกษตรตัวไหนที่ประเทศจีนผลิตได้ดีกว่าต้นทุนถูกกว่า เกษตรกรไทยก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ปลูกหรือผลิตแข่ง สินค้าตัวไหนที่เกษตรกรไทยผลิตได้ดีกว่าต้นทุนถูกกว่าคุณภาพดีกว่า จีนก็ไม่ควรปลูกหรือผลิตแข่งเช่นกันเพราะจะทำให้เกิดการแย่งชิงตลาดกันเอง โดยจะหารือในรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตาม นายลวี่เจี้ยนให้ความสนใจเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยากจะเห็นเกษตรกรทั้งสองประเทศร่วมมือกันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งโดยรวมน่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวและสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งสองประเทศ ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตรโดยเฉพาะปัญหาล้งจีนที่ขาดการควบคุม และกำลังครอบงำการตลาดผลไม้ของประเทศไทยเกือบทุกจังหวัด ได้เสนอไปว่าควรสร้างความร่วมมือและการรับรู้ทั้งสองฝ่าย อาทิเช่น คนจีนที่จะมาเปิดล้ง สถานทูตจีนควรรับรองให้ด้วย ด้านรัฐบาลไทยควรมีขั้นตอนระเบียบในการปฏิบัติ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยแล้ว ในอนาคตควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของล้งจีนทั้งหมด และต้องวางกรอบกติกาในการทำงานร่วมกัน หากมีปัญหาประเทศจีนต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ซึ่งทั้งหมดนายลวี่เจี้ยนเห็นด้วย และสภาเกษตรกรฯได้อาสาขอเป็นผู้ประสานให้สถานทูตจีน, ทูตพาณิชย์จีนให้ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ไทย โดยสภาเกษตรกรฯได้หารือและแจ้งอธิบดีกรมการค้าภายในทราบแล้ว การแลกเปลี่ยนถึงแนวทางที่สภาเกษตรกรฯได้ทำเรื่องเสนอไปถึงรัฐบาลเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหานี้ นายลวี่เจี้ยนบอกว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนี้เช่นเดียวกัน

“ประพัฒน์” หารือวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรกับกับฯพณฯ ลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
“ประพัฒน์” หารือวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรกับกับฯพณฯ ลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

พร้อมกันนี้ได้รับเชิญจากทางรัฐบาลจีนไปศึกษาดูงานด้านเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตรที่ประเทศจีนในระหว่างวันที่ 16 – 26  มีนาคม 2561 ในเรื่องวิทยาการการผลิตและแปรรูปเห็ด ,การผลิตและการแปรรูปอุตสาหกรรมไผ่ที่มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งประเทศจีนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเครื่องจักรกลเกษตรซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยประเทศจีนมีการพัฒนาไปไกลและมีมาตรฐานสูงขึ้นมาก โดยหลังกลับจากประเทศจีนแล้วจะสรุปความร่วมมืออย่างใกล้ชิด   ทั้งนี้ ได้เชิญนายลวี่เจี้ยนร่วมดูงานการเกษตรของประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น เรื่องสับปะรด , ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ , ผลไม้ เช่น ส้มโอซึ่งคนจีนชอบรับประทาน เป็นต้น ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญและอำนวยความสะดวก และในการนี้สภาเกษตรกรฯจะได้ทำบันทึกรายงานถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้รัฐบาลไทยได้รับทราบถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับประเทศจีนด้วย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ร่วมถ่ายรูปกับ ฯพณฯ ลวี่เจี้ยน และคณะ
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ร่วมถ่ายรูปกับ ฯพณฯ ลวี่เจี้ยน และคณะ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated