เชิญชม....สวนดอกไม้ในงาน
เชิญชม....สวนดอกไม้ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

เชิญชม….สวนดอกไม้ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” บริเวณ ลานพระราชวังดุสิต – สนามเสือป่า ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.พ. – 11 มี.ค. 2561 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้า ให้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมไทย

สวนดอกไม้ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" บริเวณ ลานพระราชวังดุสิต - สนามเสือป่า
สวนดอกไม้ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” บริเวณ ลานพระราชวังดุสิต – สนามเสือป่า
บรรยากาศสวนดอกไม้ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
บรรยากาศสวนดอกไม้ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated