วางพวงมาลา 3 บูรพาจารย์ แห่ง ม.เกษตรศาสตร์
พิธีวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย์ แห่งม.เกษตรศาสตร์

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มก.

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานวางพวงมาลาของสถานีวิทยุ มก. เพื่อคารวะ 3 บูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ มก. นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลา ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานวางพวงมาลาของสถานีวิทยุ มก.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานวางพวงมาลาของสถานีวิทยุ มก.
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย์ แห่งม.เกษตรศาสตร์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา
รวมภาพพิธีวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย์ แห่งม.เกษตรศาสตร์
รวมภาพพิธีวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย์ แห่งม.เกษตรศาสตร์
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated