กระทรวงเกษตรฯ ลุยตรวจ
กระทรวงเกษตรฯ ลุยตรวจตลาดสดเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตร

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ประชาชนจะมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ คือ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในตลาด เริ่มจากในวันที่ 12 ก.พ. นี้ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเยาวราชก่อน

สินค้าเกษตรประเภทอาหารสด
สินค้าเกษตรประเภทอาหารสด

โดย มกอช. และกรมวิชาการเกษตร จะตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ผักและผลไม้ และเก็บตัวอย่างสินค้าดังกล่าว ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการจำนวน 10 ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าประมง พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 5 ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสถานที่จำหน่ายพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฎิบัติการ จำนวน 10 ตัวอย่าง ในขณะที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องพร้อมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรและสนับสนุนข้อมูลแหล่งผลิตสินค้า

นายสุวิทย์-ชัยเกียรติยศ-อธิบดีกรมวิชาการเกษตร-1
นายสุวิทย์-ชัยเกียรติยศ-อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การเก็บตัวอย่างสินค้าจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. นี้ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตร ทั้งพืช ผัก ผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ ช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน โดยทั้ง 5 หน่วยงานจะลงพื้นที่บูรณาการปฏิบัติงานตรวจสินค้าในตลาดสดทั่วประเทศ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืช ประมงและปศุสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ตลาดอาหารสด
ตลาดอาหารสด

กรมวิชาการเกษตร ตั้งเป้าสุ่มเก็บตัวอย่างพืช จำนวน 270 ตัวอย่าง จากแหล่งจำหน่ายศูนย์กระจายสินค้า ตลาดค้าส่ง และตลาดค้าปลีกเพื่อส่งวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง 4 กลุ่ม (44 ชนิดสารเคมี) ดังนี้ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มไพรีทรอย และกลุ่มคาร์บาเมท ทั้งนี้ หากพบตัวอย่างพืชมีปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน MRLs จะแจ้งหน่วยงานตรวจรับรอง กรณีได้รับการรับรอง GAP และแหล่งจำหน่ายทราบ เพื่อดำเนินการทวนสอบและเฝ้าระวังต่อไป

สินค้าเกษตรพืชผัก
สินค้าเกษตรพืชผัก

“ขณะนี้กำชับให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 ที่ดูแลพื้นที่ส่วนภูมิภาค ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างพืช ในตลาดสดของแต่ละเขตรับผิดชอบ เน้นที่ผลไม้ ส้ม มะละกอ ฝรั่ง กล้วย มะม่วง ลำไย แก้วมังกร แอปเปิ้ล และสาลี่ พืชผัก ได้แก่ พืชผัก กะเพรา โหระพา แมงลัก ใบบัวบก มะเขือเทศ ผักกาดขาว เซอรารี่ ต้นหอม ผักชี พืชตระกูลกะหล่ำ คะน้า พืชตระกูลถั่ว ถั่วฝักยาว ถั่วหวาน ถั่วแขก และมะระ”

สินค้าเกษตรประเภทผลไม้
สินค้าเกษตรประเภทผลไม้
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated