แม็คโคร มอบเงินสนับสนุน “ฝึกอาชีพคนพิการ”
สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยคุณจันทร์เพ็ญ บำรุงไทย ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 2,628,000 บาท แก่ พล..พันธ์พิศิษฐ์  ทรรพวสุ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 และคุณปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated