อ.ส.ค. จัดยิ่งใหญ่…เทศกาลโคนมแห่งชาติ สู่โคนมไทย 4.0”
อ.ส.ค. เตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ.ส.ค. เตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ชูแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย พร้อมเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธาน อุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่สู่นมแห่งชาติ” ระหว่าง 30 ม.ค.-5 ก.พ.61 นี้ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561นี้ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายลักษณ์ วจนานวัช (เสื้อลสีน้ำเงิน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะให้สัมภาษณ์

สำหรับ กิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้ ประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการภายใต้  Theme  นิทรรศการ  “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย  4.0” การจัดกิจกรรมการประกวดโคนม ครั้งที่ 35 เพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคนม  และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย  การจัดกิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติเพื่อให้นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์  เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิดการยอมรับกับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมกับการยกระดับนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นนมแห่งชาติในปี 2561 นี้

โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล  มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร พร้อมนำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2561 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงานราตรีโคนม Cowboy night วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมประกวดการแต่งกาย คาวบอย คาวเกิร์ล ผู้มาร่วมงานรับรางวัลมากมายสนุกกับเกมส์สไตล์ คาวบอยมากมาย ลีลาศ รำวง กับวงดนตรีวงใหญ่ แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ กับการกลับมาของตำนานคาวบอยเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

น้ำนมโคสด ไม่ผสมนมผง
น้ำนมโคสด ไม่ผสมนมผง

“นอกจากนี้ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ชาวโคนมยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงานอีกด้วย” นายลักษณ์ กล่าว

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นที่ทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของเรานั้นทรงพระปรีชาในหลายด้าน ด้านกิจการโคนมก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญและความสนใจเป็นพิเศษโดยครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสทวีปยุโรปในปีพุทธศักราช 2503 ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทย

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ (เสื้อสีม่วง) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ (เสื้อสีม่วง) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดังนั้น หลังจากเสด็จฯนิวัติประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์กจึงได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเป็นของขวัญแด่ล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยง

โคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ฟาร์มโคนม” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค” ขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และพระองค์ท่านพร้อมด้วย พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เสด็จเปิดฟาร์มโคนม เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2505  จากนั้นมาคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม เป็นวันโคนมแห่งชาติจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างยิ่งใหญ่ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ส่วนนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมนมไทยได้ก้าวหน้าไปมาก ในส่วนของ อ.ส.ค.ได้มีนโยบายยกระดับความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand) และการสื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คให้เป็นที่ยอมรับและครองใจผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์น้ำนมสดตราไทย-เดนมาร์ค
ผลิตภัณฑ์น้ำนมสดตราไทย-เดนมาร์ค
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated