ภาพ / ข่าว : จตุพล เกษตรก้าวไกล

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน OTOP City 2017 : ของขวัญจากภูมิปัญญา ประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน มีคณะทูตานุทุตจากประเทศต่างๆ คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงาน

นายสุธี มากบุญ เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า
นายสุธี มากบุญ เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงเดินหน้าโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้กิจกรรมสำคัญ 3 เรื่อง คือ การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการส่งเสริมช่องทางการตลาด=======================================31

พิธีเปิด “OTOP City 2017” ส่งท้ายปี
พิธีเปิด “OTOP City 2017” ส่งท้ายปี

โดยที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการส่งเสริมการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการขายผ่านระบบ E- Commerce โดย OTOP City 2017 ก็เป็นอีกหนึ่งงานแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จ จากการจัดงานครั้งที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานแต่ละครั้งมากกว่า 500,000 คน และมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

“การจัดงาน OTOP City 2017 ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานระดับประเทศ มีความพิเศษ และกิจกรรมที่หลากหลาย มีผู้ประกอบการมาร่วมนำเสนอสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ รัฐบาลคาดหวังว่าจะเป็นโอกาส   ที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ” นายสุธี กล่าวทิ้งท้าย

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า

ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน OTOP City 2017 ปีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ สร้างโอกาส ให้กับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
นายสุธี มากบุญ ร่วมถ่ายรูปกับคณะจัดงาน
นายสุธี มากบุญ ร่วมถ่ายรูปกับคณะจัดงาน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated