จัดเต็ม! กรมส่งเสริมการเกษตร “มอบสุขปีใหม่ 61” พร้อมเปิด “เที่ยวเกษตร” ทั่วไทย
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมเต้นโชว์ปานามาสไตล์ มอบสุขต้อนรับปีใหม่ 2561

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อม นายสำราญ สาราบรรณ์ และ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีแถลงมอบ 3 สุข ส่งท้ายปี 2560 และต้อนรับปีใหม่ 2561 ประกอบด้วย สุขที่ 1 “ช่วยฟื้นฟู สู่ความสุข” จ่ายเงิน ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นค่าปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จากพายุเซินก้า และตาลัส โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพ ด้านการเกษตร แก่เกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 สุขที่ 2 “ลดความเสี่ยง  สร้างความสุข” จัดทำโครงการเพื่อลดความเสี่ยงให้เกษตรกร ที่คาดว่าจะประสบปัญหาการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง เพื่อเข้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง สุขที่ 3 “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์  ทัวร์เกษตรสร้างสุข” เปิด 16 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยว ใน 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตรัง กระบี่ จันทบุรี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร อุดรธานี เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมแถลงมอบ 3 สุข ต้อนรับปี 2561
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมแถลงมอบ 3 สุข ต้อนรับปี 2561
บรรยากาศการแถลงข่าววันนี้ เรียบง่ายแต่ได้สาระ
บรรยากาศการแถลงข่าววันนี้ เรียบง่ายแต่ได้สาระ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ความคืบหน้าโครงการ 9101 เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้โอนงบประมาณ จำนวน 1,890 ล้านบาท สำหรับเกษตรกร 35 จังหวัด เกษตรกร 379,694 ครัวเรือน ลงสู่ชุมชน ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว สามารถแบ่งเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การปลูกพืชอายุสั้น จำนวน 996 โครงการ เกษตรกร 53,082 ราย งบประมาณ 256.47 ล้านบาท 2. เลี้ยงสัตว์ จำนวน 1,497 โครงการ เกษตรกร 111,187 ราย งบประมาณ 555.92 ล้านบาท 3. ผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิต จำนวน 251 โครงการ เกษตรกร 11,560 ราย งบประมาณ 57.80 ล้านบาท 4. ประมง จำนวน 2,604 โครงการ เกษตรกร 202,977 ราย งบประมาณ 1,015 ราย และโครงการอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ เกษตรกร 888 ราย งบประมาณ 4.44 ล้านบาท

การลดความเสี่ยงให้เกษตรกร ที่คาดว่าจะประสบปัญหาการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง เพื่อเข้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง และทั้ง 2 โครงการ เกษตรกร จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขโครงการ ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ความคืบหน้าโครงการ ทั้ง 2 โครงการ ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรไปแล้ว กว่า 80 % และจะปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560 นี้ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทย
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทย

และสำหรับประชาชนทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 16 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 ใน 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตรัง กระบี่ จันทบุรี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร อุดรธานี เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ซึ่งนอกจากที่จะได้ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามแล้ว แต่ละศูนย์ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเด่น อาทิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ จัดรถรางนำเที่ยว และมีการจำหน่าย ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ เป็นต้น และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) อ.มะขาม จ.จันทบุรี มีการจัดแสดงการเรียนรู้ผึ้งสายพันธุ์ต่างๆ และแมลงเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ชันโรง จิ้งหรีด และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้งที่มีคุณภาพ

โชว์เลี้ยงผึ้งชันโรง
โชว์เลี้ยงผึ้งชันโรง

อนึ่ง ในการเปิดเวทีแถลงมอบ 3 สุข ในวันนี้ (28 ธันวาคม 2560) ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาอาชีพเลี้ยงผึ้งมาโชว์ พร้อมนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่น่าสนใจ และปิดท้ายด้วยการเต้นโชว์ปานามาสไตล์ของผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งถือเป็นการมอบความสุขปีใหม่อย่างเรียบง่ายให้กับสื่อมวลชนได้ชมด้วย

พูดคุยกับสื่อมวลชนแบบกันเอง
พูดคุยกับสื่อมวลชนแบบกันเอง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated