ปศุสัตว์พัทลุง “ลงพื้นที่ทะเลน้อย” ระดมทีมช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยง “ควายน้ำ” ในฤดูน้ำหลาก
ควายน้ำทะเลน้อยที่ประสบอุทกภัย

นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอควนขนุนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำทะเลน้อยที่ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ ณ ตำบลพนางตุง,ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชาวบ้านช่วยกันนำควายขึ้นจากน้ำ
ชาวบ้านช่วยกันนำควายขึ้นจากน้ำ
ควายน้ำทะเลน้อยที่ติดเกาะในฤดูน้ำหลาก
ควายน้ำทะเลน้อยที่ติดเกาะในฤดูน้ำหลาก
เจ้าหน้าที่ระดมทีมติดตั้งที่พักให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำ
เจ้าหน้าที่ระดมทีมติดตั้งที่พักให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำ
ควายน้ำบางส่วนที่ช่วยขึ้นมาบนฝั่ง
ควายน้ำบางส่วนที่ช่วยขึ้นมาบนฝั่ง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated