พบแล้ว! เกษตรกรชาวไร่อ้อยหัวใจพอเพียงแห่ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ…เผยเทคนิคการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง โมเดิร์นฟาร์ม-เรื่องยากกลายเป็นง่ายเน้นการจัดการอย่างเป็นระบบใช้นวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีปลูกอ้อย 1 ปี มีรายได้กว่า 2 ล้านบาท

คุณประสิทธิ์ ลาภปรากฏ (ลุงสิทธิ์) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยวัย 64 ปี อยู่บ้านหนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ “หนึ่งในสมาชิกแกนนำหนองแซงโมเดล” ภายใต้การสนับสนุนอย่างจริงจังของ “กลุ่มมิตรผล” ได้เปิดเผยถึงเทคนิคการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง “ลงทุนต่ำ กำไรดี” ว่าตนยึดอาชีพการปลูกอ้อยมานานหลายสิบปี ปัจจุบันมีไร่อ้อยทั้งหมด 75 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 22-23 ตันต่อไร่ รวมปีละกว่า 1,500-1,700 ตัน ขายส่งโรงงานน้ำตาลมิตรผลตันละ 1,200 บาท มีรายได้ปีละกว่า 2 ล้านบาท

ลุงสิทธิ์มีพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวน 2 แปลง แปลงแรกมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ใช้ขุดบ่อเก็บกักน้ำ 1 ไร่ ภายในบ่อเลี้ยงปลานานาพันธุ์ ขอบบ่อปลูกพืชผักผลไม้ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ส่วนที่เหลือ 59 ไร่ ปลูกอ้อยทั้งหมด อีกแปลงซื้อเพิ่ม 10 กว่าไร่ รวมๆ แล้วประมาณ 75 ไร่ ปลูกอ้อยทั้งหมด ใช้แรงงานในครัวเรือนแค่ 4 คนเท่านั้น

การปลูกอ้อยของลุงประสิทธิ์ จะเน้นการปลูกแบบนวัตกรรมใหม่ ใช้แรงงานให้น้อยที่สุด ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยนำระบบการจัดการแปลงปลูกอ้อย “โมเดิร์นฟาร์ม” มาจากโรงงานน้ำตาลมิตรผล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานเข้ามาช่วยส่งเสริมแนะนำ และช่วยดูแลตลอดฤดูกาลเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

คุณคำศรี แสนศรี ผู้อำนวยการด้านอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว กำลังแนะนำสมาชิกแกนนำ “หนองแซงโมเดล” ซึ่งประสบความสำเร็จปลูกอ้อย 23 ตัน/ไร่
คุณคำศรี แสนศรี ผู้อำนวยการด้านอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว กำลังแนะนำสมาชิกแกนนำ “หนองแซงโมเดล” ซึ่งประสบความสำเร็จปลูกอ้อย 23 ตัน/ไร่

13 ขั้นตอน “ปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง”

สำหรับเทคนิคการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง แบบฉบับของลุงประสิทธิ์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. เตรียมพันธุ์อ้อย ลุงประสิทธิ์ เลือกใช้อ้อยสายพันธุ์ “ขอนแก่น 3”
 2. ต้องมีระบบน้ำ โดยใช้ระบบน้ำหยดหรือน้ำพุ่ง “น้ำมีความจำเป็นต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อย”
 3. การเตรียมดิน โดยในแปลงจะปลูกห่างระหว่างแปลง “เพื่อให้รถไถเข้าไปจัดการได้”
 4. ปรับปรุงดินโดยใช้น้ำวีนัส จากโรงงานน้ำตาลมิตรผลให้มาฟรี เสียแต่ค่ารถขนส่งเท่านั้น ใช้รดในร่องแปลงปลูก 1 คันรถใส่ได้ 7-8 ไร่
 5. สูบน้ำใส่แปลงให้เกิดความชื้น ปล่อยให้น้ำวีนัสแห้งหมาดแล้วใช้โลตารี่ตีดินหน้าแปลงให้แตก
 6. ปลูกอ้อยโดยใช้รถปลูก 1 ไร่ ปลูกประมาณ 10,000 ต้น ปลูกห่างแต่ได้ลำโต แตกกอดี ให้ผลผลิตสูง
 7. ฉีดยาคลุมหญ้า 1 ครั้ง หลังจากปลูกอ้อยแล้ว
 8. วางสายยางระบบน้ำพุ่งหรือน้ำหยด หลังฉีดยาคลุมหญ้า 1 สัปดาห์ เปิดน้ำให้ชุ่มแปลง
 9. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตามแนวร่อง 2 ข้าง ลำต้น โดยใช้รถใส่ปุ๋ย 50 กก./ไร่
 10. ผ่านไป 1 เดือน อ้อยออกยอดแล้วรดน้ำอีกที และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-78-0 50 กก./ไร่
 11. ตรวจแปลงถ้ามีวัชพืชขึ้นมาใช้รถพรวนดิน ดายหญ้าตามแนวร่อง ถ้าเหลือหญ้าติดโคนต้นอ้อย ค่อยใช้แรงงานคนมาเก็บออก ซึ่งจะเหลือเล็กน้อย
 12. คอยสังเกตดินถ้าแห้งไปก็เปิดน้ำรด ประมาณ 20-30 วัน/ครั้ง
 13. เข้าเดือนที่ 4-5 ใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้าย สูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ แล้วรดน้ำตาม ที่เหลือก็ปล่อยให้อ้อยโตจนรอตัดเข้าโรงงาน

มีเวลาเหลือไปปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ได้อีก

การจัดการแปลงปลูกอ้อยของลุงสิทธิ์ งานหลักจะใช้เวลาตั้งแต่ปลูกเดือนแรกไปจนถึงเดือนที่ 5-6 ก็หยุด คอยตรวจดูเรื่องโรค แมลง ซึ่งจะไม่ค่อยมี ที่เหลือ 6 เดือน ก็เป็นเวลาว่าง มีเวลาปลูกผักทำสวน เกษตรพอเพียง เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ไว้เป็นอาหาร ไม่ต้องซื้อก็เป็นการลดค่าใช้จ่าย เหลือแบ่งปันเพื่อนบ้านเก็บไปกินได้ ให้ฟรี (ห้ามเก็บไปขาย) ได้เพื่อน ได้มิตรภาพ เกิดความอบอุ่น จุนเจือกันในชุมชน (ลุงสิทธิ์ ทำเกษตรทฤษฎีใหม่… “ไร่ ส.ร่มเย็น ภูเขียว”  https://www.kasetvoice.com/post/3024

รอจนอ้อยอายุได้ 12-13 เดือน มีคิวตัดจากโรงงาน ก็จะใช้รถตัด ซึ่งเป็นรถของสมาชิกภายในกลุ่ม ส่วนรถกล่องขนอ้อย และรถไถ ลุงสิทธิ์ซื้อมาไว้ใช้เองและรับจ้างกับสมาชิกของกลุ่มอีกด้วย

การจัดการแปลงปลูกแบบนี้ สามารถยืดอายุการไว้ของตออ้อยได้หลายปี โดยอ้อยปลูกใหม่หรือตอแรกสามารถให้ผลผลิตสูงถึง 22-23 ตัน/ไร่ อ้อยตอ 2 บำรุงตามขั้นตอนให้ผลผลิตสูงถึง 21 ตัน/ไร่ อ้อยตอ 3 ให้ผลผลิต 20-21 ตัน/ไร่ ส่วนตอที่ 4,5,6 จะได้ผลผลิตประมาณ 14-15 ตัน/ไร่ แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดการจะลดลงทุกปี ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

คุณบันเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานอ้อยของมิตรผล (คนเดินนำหน้า) บอกว่าภูมิใจที่ทำให้เกษตรกรไร่อ้อยได้ผลผลิตเพิ่ม...แถมลดต้นทุนได้ด้วย
คุณบันเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานอ้อยของมิตรผล (คนเดินนำหน้า) บอกว่าภูมิใจที่ทำให้เกษตรกรไร่อ้อยได้ผลผลิตเพิ่ม…แถมลดต้นทุนได้ด้วย

แต่ก่อนตัดอ้อย 10 ไร่ ต้องใช้คนงาน 20-30 คน ใช้เวลา 3-4 วัน ค่าจ้างมีทั้งแบบเหมาและรายวัน ซึ่งค่าแรงแพงขึ้นทุกวัน อีกอย่างจ้างคนตัดอ้อยสดไม่เผาเขาก็ไม่อยากตัด เพราะได้ช้า แถมถูกหักราคาหน้าโรงงานอีก ตอนนี้ใช้รถตัดอ้อยสดๆ 10 ไร่ ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวัน ค่าตัดก็คิดเป็นตัน เพียงตันละ 185 บาท ส่วนรถขนเข้าโรงงานเป็นรถของผมเอง ต้นทุนต่ำ ทำงานได้ไว ได้อ้อยมีคุณภาพ แต่ก่อนใช้แรงงานคนปลูกอ้อย ต้นทุน 1 ไร่ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท พอหันมาใช้เครื่องจักรแทนคน ต้นทุนประมาณ 5-6 พันบาน/ไร่ หรือถ้าใครดูแลจัดการดีๆ ไร่ละ 4,000 บาทก็ทำได้ ลุงสิทธิ์กล่าว

ลุงสิทธิ์เล่าอีกว่า การบริหารจัดการแปลงอ้อยแบบนวัตกรรม หรือ “มิตรผล โมเดิร์น ฟาร์ม” ช่วยให้ประหยัดแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเกือบทุกขั้นตอนใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการทั้งหมด ตั้งแต่รถไถเตรียมแปลง รถขนน้ำวีนัส ระบบน้ำใช้โซล่าเซลล์ สูบน้ำเป็นพลังงานทดแทน การปลูกก็ใช้รดปลูก ใส่ปุ๋ยก็ใช้รถใส่ปุ๋ย พรวนดิน ดายหญ้าก็ใช้รถ ตัดขนส่งเข้าโรงงานก็ใช้รถจัดการหมดทุกขั้นตอน

“ปลูกอ้อยทุกวันนี้ง่าย ตั้งแต่ปลูกจนถึงโรงงานใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยทั้งหมด เป็นการลดต้นทุน ลดแรงงาน ลดเวลา ที่สำคัญได้อ้อยสดไม่มีการเผาอ้อย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย ลุงสิทธิ์ กล่าวด้วยความภูมิใจ

นั่นคือสูตรความสำเร็จของลุงสิทธิ์ ลาภปรากฏ เกษตรกรผูกปลูกอ้อยสมัยใหม่ ปลูกง่ายรายได้งาม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไร่ ส.ร่มเย็น (ชื่อยังกับค่ายมวย แต่เป็นค่ายศึกษาดูงานไปแล้วเวลานี้) หนองแซงโมเดล ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทร. 093 3284574…รับรองได้ความรู้กลับไปทุกคน

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก คุณมนตรี ตรีชารี http://kasetfocusnews.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated