คงเป็นเรื่องที่ฮือฮาไม่น้อย สำหรับข่าวที่ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายที่จะให้ประชาชนในชุมชน ซึ่งก็คือเกษตรกรหรือผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรอันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ใช้อินเตอร์เน็ต หรือ ติดตั้ง Wifi ตามหมู่บ้านต่างๆ

พูดกันง่ายๆก็คือว่า ได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรีๆ นั่นเอง…ใครบ้างจะไม่ดีใจ ใครบ้างที่จะไม่ต้องการ เพราะว่าวันนี้ เวลานี้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ต จะค้าขายก็ต้องซื้อขายออนไลน์ ร้านค้าที่เคยเป็นของผู้มีรายได้ดี จะกลายมาเป็นของชาวบ้านก็คราวนี้ละ

ทุกคนเปิด “ร้านค้ากลางอากาศ” ได้ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอีกครั้ง…อยู่ที่ว่าใครจะนำเครื่องมือที่ว่านี้มาใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
เกษตรกรเปิด “ร้านค้ากลางอากาศ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

รายละเอียดของข่าวที่ว่า รัฐบาลจะติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านนั้น มีเหตุผลว่า ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม เป็นโครงการที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้มากขึ้น โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยมีเป้าหมายการกระจายโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 จำนวน  24,700 หมู่บ้าน และจะมีจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบไม่เสียค่ายใช้จ่าย หรือจุดปล่อย Wifi ให้กับผู้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด ในนามโครงการ “เน็ตประชารัฐ”

จำนวน 24,700 หมู่บ้าน คือโครงการที่จะให้แล้วเสร็จในปี 2560 …อีกจำนวนหลายหมื่นหมู่บ้านก็จะเพิ่มจนแล้วเสร็จ และคาดว่าภายในปี 2561 อินเตอร์เน็ตฟรี จะครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย

เหตุผลต่อมาของการยกระดับโครงการนี้ ก็คือ การจัดทำรูปแบบเว็บไซต์ของ www.netpracharat.com ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและคนใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 ในด้านต่างๆ ดังนี้

เกษตรกร 4.0 เรียนรู้มิติใหม่ของเกษตรกร การนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตที่เกิดขึ้น การตรวจสอบสภาพพื้นที่ของแหล่งที่อยู่ได้โดยตรง พร้อมทั้งความรู้ในการทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ให้เกษตรกรยุคใหม่ กลายเป็น Smart Farmer อย่างแท้จริง

สุขภาพ 4.0 ด้านสุขภาพกลายเป็นเรื่องราวของทุกคน เพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคนไข้และผู้ดูแลคนไข้อย่างหมอ หรือแพทย์ยุคใหม่ สามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการใช้เน็ตประชารัฐภายในหมู่บ้าน เพื่อการแพทย์อย่างแท้จริง

ภูมิปัญญา 4.0 เรื่องราวของการใช้ข้อมูลสิ่งต่างๆ รวบตัว รวมทั้งผู้รู้หรือปราชญ์ เป็นอีกหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ประชาชน สามารถเลือกหาข้อมูลที่เหมาะสมกับตัวเอง ผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่าง เน็ตประชารัฐ

ความปลอดภัย 4.0 ยุคปัจจุบัน การใช้งานบนอินเทอร์เน็ต กลายเป็นเรื่องราวสำคัญ ความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นเรื่องราวสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งยังมีการแฮกข้อมูล หรือล้วงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยจึงเป็นส่วนที่ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ รวมทั้งผู้ใช้เน็ตประชารัฐทุกคนด้วย

เรื่องราวของชุมชน ทีมงานเน็ตประชารัฐ ลงพื้นที่จริง ในจังหวัดต่าง ๆ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของการลงพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าของดีของจังหวัด รวมทั้งทดสอบความเร็วของเน็ตประชารัฐ แต่ละหมู่บ้านที่ทางทีมได้ลงพื้นที่ไป

คนในชุมชนสามารถเรียนรู้ให้อินเทอร์เน็ต ด้วยแนวคิด การนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
คนในชุมชนสามารถเรียนรู้ให้อินเทอร์เน็ต ด้วยแนวคิด การนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

นอกจากนี้ความพิเศษของเว็บไซต์ www.netpracharat.com ยังสามารถค้นหาหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ได้ง่ายๆ ด้วยการเลือกจังหวัด อำเภอ และตำบล ของแต่ละหมู่บ้าน ก็จะมีข้อมูลออกมาให้เลือกดูได้

ข่าวล่ามาเร็ว…ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือใช้งานเน็ตประชารัฐเลย ทางทีมงานก็ได้จัดทำรูปแบบของการใช้งานแบบง่าย ๆในรูปแบบภาพอธิบายขั้นตอน และวิดีโอภาษาท้องถิ่น

ติดตามเรื่องราวดีๆ และสนุกสนานที่ทางทีมงานเน็ตประชารัฐ ภูมิใจนำเสนอให้ทุกท่านอ่านได้ที่

เว็บไซต์ : www.netpracharat.com, Facaebook : https://www.facebook.com/netpracharat ,Twitter : twitter.com/netpracharat , Instagram : http://instagram.com/netpracharat ,Youtube : youtube.com/เน็ตประชารัฐ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated