เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, หอการค้าจังหวัดตรัง, สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปีที่ 10 “สร้างธุรกิจ SME ให้โตอย่างยั่งยืน”  มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงาน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและร้านโชห่วย ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จัดงานสัมมนาให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่มาอย่างต่อเนื่องทุกภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 9 ปี โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี, เจ้าของร้านโชห่วยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาแล้วกว่า 7,700 คน ทั่วประเทศ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว และคณะวิทยากร ถ่ายรูปร่วมกัน
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (คนที่ 3) จากขวา และคณะวิทยากร ถ่ายรูปร่วมกัน

เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจรายย่อยหรือเอสเอ็มอี สมาคมฯจึงได้จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปีที่ 10 “สร้างธุรกิจ SME ให้โตอย่างยั่งยืน” ณ จังหวัดตรัง โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

พร้อมการเสวนาพิเศษหัวข้อ “ไขความลับ SME ตัวจริง” โดย นางสาวอรประภา พรมรังฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนต์บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร แบรนด์ “ชีววิถี” และนายปฤณ จำเริญพานิช กรรมการบริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด กูรูด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง พร้อมการบรรยายพิเศษ “ทำไม SME ต้องมีแบรนด์” โดย นายรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด เจ้าของเครื่องสำอางแบรนด์ “ศรีจันทร์”

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในงาน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในงาน

“สมาคมฯมุ่งหวังให้งานสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเป็นการแบ่งปันความรู้ในการบริหารงานด้านค้าปลีกจากวิทยากรที่มากประสบการณ์เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจต่อไป” นายสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

ทีมวิทยากรผู้เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ทีมวิทยากรผู้เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ทุนสานฝันเพื่อลูกหลานเอสเอ็มอีและร้านโชห่วยจำนวน 1,000 ทุน เรียนที่ปัญญาภิวัฒน์ฯ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีและร้านโชห่วยได้เข้าศึกษาฟรี ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศ  และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บมจ.ซีพี ออลล์ รับประกันมีงานทำโดยพร้อมรับเข้าทำงานทุกคน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated