มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบรถโรงเรียน
นายจำรัส มูลรัตน์ (ขวา) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รับมอบรถโรงเรียนโดยมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร

นายจำรัส มูลรัตน์ (ขวา) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รับมอบรถโรงเรียนโดยมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร จาก น.สพ.สิทธิพร ปราณีนิจ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย และซีพีเอฟได้จัดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและคณะครูด้วย./

มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบรถโรงเรียนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบรถโรงเรียนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated