มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ บริเวณรอบสระน้ำ และบริเวณโดยรอบด้านหน้าอาคารหอประชุม มก. บางเขน เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ ฯ มาทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 54 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหาร บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน กว่า 4,000 คน ร่วมงาน

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นนนทรี
ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นนนทรี

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการ “ใต้บารมี ธ ปกเกล้าฯ” แสดงประวัติความเป็นมาของอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เสด็จ ฯ ทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรี นำเสนอเป็นนิทรรศการภาคโปสเตอร์และมัลติมีเดีย การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ทรงโปรด โดยวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เค ยู วิน ซิมโฟนี และวงนตรีสากล เคยู แบนด์ และช่วงเวลาสำคัญในเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิสิต และ บุคลากร มก. ประมาณ 4,000 คน จะร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ เพลงสดุดีพระเกียรติ และเพลงต้นไม้ของพ่อ จากนั้น ผู้แทนนิสิตทุกคณะ จะเข้ารับต้นกล้าต้นนนทรีทรงปลูกที่เพาะจากเมล็ดของต้นนนทรีทรงปลูก ทั้ง 9 ต้น เพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการสืบสานพระราชปณิธานนำศาสตร์พระราชาไปสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเล่นเครื่องดนตรี ร่วมกับในหลวงรัชกาลที่ 10
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเล่นเครื่องดนตรี ร่วมกับในหลวงรัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติและทำข่าว  54 ปี งาน“วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด  สืบสานวันทรงดนตรี”ในวันและเวลาดังกล่าว  (กำหนดการตามแนบ) และขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated