เปิดตัว “โมไบค์” จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ครั้งแรกของไทย นำร่อง “ม.เกษตร”
ม.เกษตรศาสตร์ เปิดตัวการใช้จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โมไบค์ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดให้มีพิธีเปิดการใช้งานจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike First Ride in KU ครั้งแรกของไทย โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายมาร์ก ลิน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานระหว่างประเทศบริษัทโมไบค์ นาย ฮัน เค็ง ลี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส  ร่วมในพิธีเปิด พร้อมกับนำคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และ อาย กมลเนตร ดารานักแสดงศิษย์เก่า KU ก้าว จิรายุ ดาราหนุ่มวัยใส ร่วมปั่นจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike ในเลนจักรยานเส้นรอบอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร เพื่อเปิดการใช้งานจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike ภายใน มก. อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากร มก. รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถทดลองใช้จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike in KU ฟรีเป็นเวลา 3 เดือนนับจากนี้ไป โดยมีค่ามัดจำ 99 บาทเพื่อเป็นค่าประกันความปลอดภัยแก่ตัวผู้ใช้และตัวจักรยาน หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองโครงการแล้ว จะมีค่าบริการในอัตรา 30 นาที เป็นเงิน 10 บาท

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คนที่ 3 จากซ้าย) เปิดการใช้งานจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike ภายใน มก.
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คนที่ 3 จากซ้าย) เปิดการใช้งานจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike ภายใน มก.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันนี้การสัญจรภายในมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสวัสดิการ ฟรี ของมหาวิทยาลัย หรือ ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่ “จักรยาน” ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญอยู่คู่กับนิสิตและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตลอด 74 ปี  ภายใต้นโยบาย 6 U ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike in KU ได้ตอบโจทย์อย่างครบทุกด้าน ได้แก่ Green University Happiness University Digital University Social Responsibility University Research University World Class University อีกทั้งยังสนับสนุนโครงการ “KU-Green Campus Healthy Community” ที่มีมาอย่างยาวนาน ในการให้นิสิตและบุคลากรยืมจักรยานเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เราเรียกว่าโครงการจักรยานสีขาว “ พี่ให้น้อง” ควบคู่ไปกับการใช้จักรยานสาธารณะ Mobike in KU

“ ผมขอขอบคุณบริษัทโมไบค์และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) สำหรับโครงการนำร่องให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 60,000 คน ได้มีโอกาสใช้จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike First Ride in KU ครั้งแรกของไทย โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับภูมิทัศน์และขยายเส้นทางเลนจักรยาน ตลอดจนติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร มีจุดให้บริการจักรยานสาธารณะ 26 จุด ครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียน หอพัก ห้องสมุด โรงอาหาร ฯลฯ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนใหม่ ซึ่งคาดหวังว่า จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike in KU จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้น และช่วยกันสร้างสังคมเมืองด้วยวิถีการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพกายและใจของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้เรายังพยายามสร้างระเบียบวินัยให้กับผู้ใช้จักรยาน โดยการจอดจักรยานให้เป็นที่ ไม่เกะกะกีดขวางการจราจร หรือทางเดินเท้า ซึ่งการใช้งานจักรยานร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เราจะสนับสนุนให้ผู้ใช้จักรยานปั่นด้วยความปลอดภัยและมีความสุขในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเมืองต่อไป”

เปิดตัวพร้อมทดลองใช้ "โมไบค์"จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โดยนิสิต ม.เกษตร
เปิดตัวพร้อมทดลองใช้ “โมไบค์”จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โดยนิสิต ม.เกษตร

การใช้งานจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike in KU ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนั้น มีจำนวนจักรยานทั้งสิ้น 360 คัน นิสิตและบุคลากร มก. รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถทดลองใช้จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike in KU ได้ฟรีเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ 2 พ.ย.60 เป็นต้นไป โดยมีค่ามัดจำ 99 บาทเพื่อเป็นค่าประกันความปลอดภัยแก่ตัวผู้ใช้และตัวจักรยาน หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองโครงการแล้ว จะมีค่าบริการการใช้จักรยานในอัตรา 30 นาที เป็นเงิน 10 บาท

นิสิต ม.เกษตร ทดลองใช้ จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ "โมไบค์"
นิสิต ม.เกษตร ทดลองใช้ จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ “โมไบค์”

สำหรับวิธีการใช้งานซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะของจักรยานสาธารณะ Mobike นั้น ผู้ใช้สามารถ download Application Mobike จาก App Store หรือ Google Play Store ลงในโทรศัพท์มือถือ เพื่อลงทะเบียน ชำระเงิน และค้นหาจักรยานสาธารณะที่จอดอยู่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ยังใช้ QR Code ที่ติดอยู่บนจักรยาน ในการปลดล็อค ยืม / คืนจักรยาน เพื่อให้นิสิตและบุคลากรสามารถสลับใช้งานต่อได้ทันทีและทั่วถึง ช่วยแก้ปัญหาจำนวนจักรยานสาธารณะไม่เพียงพอ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถยืม/คืนจักรยานสาธารณะตรงจุดไหนก็ได้ซึ่งมีทั้งหมด 26 จุด ภายใน มก. ไม่ต้องกรอกข้อมูล ไม่ต้องนำที่ล็อคจักรยานมาเอง และไม่ต้องต่อคิวเพื่อใช้บริการ ตัวจักรยานมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ต้องเติมลมยาง มีรูปลักษณ์ ที่ทันสมัย และมีระบบป้องกันการขโมยจักรยานที่มีความอัจฉริยะสูง นับเป็นพาหนะในการเดินทางที่ประหยัดและมีความปลอดภัยสูง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated