ชมรมเกษตรฯ “ก้าวตามรอยพ่อ” น้อมนำทฤษฎีเกษตรแบบยั่งยืน
ชมรมเกษตรฯ พร้อมทีมงานร่วมกันทำพิธีปฏิญาณตน “ก้าวตามรอยพ่อ”

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย พร้อมทีมงานร่วมกันทำพิธีปฏิญาณตน “ก้าวตามรอยพ่อ” เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมน้อมนำทฤษฎีเกษตรแบบยั่งยืน ที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ชมรมเกษตรฯ จังหวัดอ่างทอง

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษร่วมถ่ายรูปในพิธีปฏิญาณตน “ก้าวตามรอยพ่อ”
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษร่วมถ่ายรูปในพิธีปฏิญาณตน “ก้าวตามรอยพ่อ”
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  “ก้าวตามรอยพ่อ” น้อมนำทฤษฎีเกษตรแบบยั่งยืน
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ น้อมนำทฤษฎีเกษตรแบบยั่งยืน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated