เรื่อง /ภาพ : รณฤทธิ์ นวนครบุรี // เกษตรกรข่าว โคราชใต้ //

เมล่อนกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุงโคราช อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คับคุณภาพสะอาดปลอดภัย ที่สุดของความภาคภูมิใจชาวเสิงสาง ผลจากการผลักดันโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานตามแนวทางประชารัฐ

ผลผลิตเมล่อนปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสะอาดปลอดภัย ที่สุดของความภาคภูมิใจชาวเสิงสาง
ผลผลิตเมล่อนปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสะอาดปลอดภัย ที่สุดของความภาคภูมิใจชาวเสิงสาง

ผู้สื่อข่าว “เกษตรก้าวไกล-โคราช” รายงานว่า กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ บ้านราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 250,000 บาท จากโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานตามแนวทางประชารัฐ ของรัฐบาลมาขับเคลื่อนจนเริ่มประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมให้ได้เห็น ซึ่งสินค้าเด่นของที่นี่นอกจากจะเป็นผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิดแล้ว ยังมีเมล่อนปุ๋ยชีวภาพรสชาติหวานฉ่ำ ที่คัดพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่น ออกสู่ท้องตลาดในรูปของผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านราษฎร์ ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่สั่งจองซื้อผลผลิตจนผลิตไม่ทัน ถึงแม้ว่าราคาขายจะสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาทก็ตาม ทั้งนี้ด้วยสรรพคุณความหวานที่มีค่าความหวานสูงสุดถึง 20 องศาบริกซ์ ซึ่งเป็นผลมาจากสูตรปุ๋ยชีวภาพที่ทางกลุ่มคิดค้นขึ้นและนำมาประยุกต์ใช้ภายในการเพาะปลูก จนทำให้ในขณะนี้เมล่อนของกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

นายถนอม ขันทองคำ ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง
นายถนอม ขันทองคำ ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง

นายถนอม ขันทองคำ ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง กล่าวว่า ภายในหมู่บ้านได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมาด้วยการระดมทุนร่วมกันของชาวบ้านจัดหาที่ดินจำนวน 9 ไร่ มาใช้ดำเนินการปลูกผักปลอดสารในโรงเรือนควบคู่ไปกับการปลูกแบบธรรมดา เน้นการใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพเป็นหลักเพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้าง เริ่มต้นก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้จำนวนหนึ่ง กระทั่งเมื่อปลายปี 2558 ตนเองได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้วิถีการปลูกเมล่อนผ่านทางบริษัทแห่งหนึ่ง จึงเริ่มต้นทำการทดลองนำมาปลูก เพราะเห็นว่าเมล่อนเป็นพืชที่มีคนปลูกน้อย สามารถกำหนดราคาเองได้ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหาวิธีเพิ่มความหวานให้กับเมล่อน เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีความโดดเด่นจากพื้นที่อื่น ด้วยการเพิ่มธาตุโพแทสเซียม ให้กับเมล่อนในช่วงเวลาที่เหมาะสม และต่อมาในปี 2560 ทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานตามแนวทางประชารัฐ มาสมทบอีกจำนวน 250,000 บาท ทำให้ได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

โดยวิธีการปลูกเมล่อนภายในโรงเรือนนั้น เริ่มต้นจากการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากบริษัทแห่งหนึ่ง สำหรับกลุ่มของหมู่บ้านแห่งนี้จะใช้สองสายพันธุ์คือ สายพันธุ์ฮิเดโกะ จากประเทศญี่ปุ่น และสายพันธุ์ทิเบต จากประเทศจีน ใช้เวลาเพาะเมล็ดประมาณ 10–12 วัน ก่อนจะย้ายกล้าพันธุ์มาลงแปลง ตั้งร้านให้ต้นเมล่อนได้เลื้อยเกาะ จากนั้นให้น้ำทุกวัน กระตุ้นด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มความแข็งแรงของลำต้นด้วยธาตุสังกะสี โดยการใช้น้ำมันหอยนางรมหมักจุลินทรีย์ จนเวลาผ่านไปอีกประมาณ 25 วัน เมล่อนจะออกดอกจึงทำการผสมเกสร รอเวลาอีกประมาณ 45 วันเมล่อนจะให้ผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยเคล็ดลับการเพิ่มความหวานนั้นจะให้ธาตุโพแทสเซียมก่อนเก็บประมาณ 10 วัน โดยโพแทสเซียมนั้นจะได้จากการหมักผงโกโก้ และน้ำมะพร้าวหมักด้วยจุลินทรีย์ ซึ่งก่อนเก็บเกี่ยวนั้นจะมีการสุ่มคัดลูกเมล่อนมาวัดค่าความหวานให้ได้อย่างน้อย 13 องศาบริกซ์ จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวมาทิ้งไว้ประมาณ 2–3 วัน เพื่อให้ค่าความหวานเพิ่ม จึงจะนำใส่บรรจุภัณฑ์ออกจำหน่ายได้

กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง
กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง

ปัจจุบันทางกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง มีสมาชิกรวม 75 ราย มีโรงเรือนที่ใช้หมุนเวียนในการปลูกผักและเมล่อนจำนวน14 โรง โดยผักแต่ละรุ่นจะสร้างเม็ดเงินให้กับสมาชิกประมาณ 4-5 พันบาท ขณะที่เมล่อนจากสร้างรายได้ให้กับสมาชิกประมาณ 35,000–40,000 บาท ต่อรุ่นเลยทีเดียว ซึ่งลูกค้าก็จะมีทั้งคนในพื้นที่ ส่วนราชการ ผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน รวมไปถึงการสั่งซื้อออนไลน์ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้อย่างดี

 ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง หารือเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ
ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง หารือเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ

ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ทางกลุ่มมีแนวทางที่จะพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษแห่งนี้ขึ้น ด้วยการขยายฐานการตลาดเพื่อรองรับการขยายตัวของสมาชิกที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อที่จะผลักดันให้ชุมชนแห่งนี้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้มีผลผลิตคุณภาพปลอดสารพิษออกสู่ท้องตลาดให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัย อันจะทำให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated