บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนา ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อนอันดับ หนึ่งของประเทศไทยและเอเชีย ภายใต้แบรนด์
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนา ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อนอันดับ หนึ่งของประเทศไทยและเอเชีย ภายใต้แบรนด์ "ศรแดง"

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนา ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อนอันดับ หนึ่งของประเทศไทยและเอเชีย ภายใต้แบรนด์ “ศรแดง” เนื่องในวาระที่บริษัทได้ครบรอบ 35 ปี บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้จัดงาน “ฟิล์ดเดย์ 35 ปี เพาะด้วยใจให้ยั่งยืน” เพื่อเป็นการแสดงถึงนวัตกรรมการพัฒนาสายพันธุ์พืชผักและดอกไม้ที่ตระการตามากว่า 200 สายพันธุ์ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ ณ

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีและยังจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด ซึ่งผู้ที่สนใจทั้งเกษตรกรมืออาชีพหรือผู้ที่รักการปลูกผักแบบคนเมืองก็สามารถมาเที่ยวชมและนำความรู้ติดตัวกลับไปใช้ได้ที่บ้าน

นวัตกรรมการพัฒนาสายพันธุ์พืชผักและดอกไม้ที่ตระการตามากว่า 200 สายพันธุ์ในพื้นที่กว่า 20 ไร่
นวัตกรรมการพัฒนาสายพันธุ์พืชผักและดอกไม้ที่ตระการตามากว่า 200 สายพันธุ์ในพื้นที่กว่า 20 ไร่

ทั้งบริษัทจะจัดแถลงข่าวการจัดงาน และเปิดบ้านตอนรับสื่อมวลชนชมกระบวนการผลิตเมล็ด พันธุ์คุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทย พร้อมกับชมแปลงฟิล์ดเดย์ 35 ปีในพื้นที่กว่า 20 ไร่ โดยการแถลงข่าวจะจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีบริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน คุณชาญณรงค์ นาหัวนิล(อาร์ต) โทร. 086-3611870

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated