ผู้จัดงานร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยถ่ายรูปกับวิทยากรที่มาในงาน
ผู้จัดงานร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยถ่ายรูปกับวิทยากรที่มาในงาน

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรตลาดธุรกิจเกษตร 4.0 ให้กับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัลที่มีการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านออนไลน์

ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร เป็นประธานในงาน
ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร เป็นประธานในงาน

การอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ HALL 1 ชั้น 3 อาคาร หอประชุม สถาบันการจัดการจัดปัญญาภิวัฒน์ โดยมี ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร เป็นประธานในงาน และคุณดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯนำทีมสื่อมวลชนมาอบรม ในภาคเช้า

อ.วิชัย พูนพิริยะทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.วิชัย พูนพิริยะทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

หลังจากที่คุณอินท์ชลิตา เศรษฐ์พุฒิบวร เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักสื่อสารองค์กร และ อ.วิชัย พูนพิริยะทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แนะนำคณะวัตกรรมการจัดการเกษตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการแชร์ประสบการณ์ โอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด โดย คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผจก.ทั่วไป บริษัท ทเวนตี้โฟร์ฯ ตามด้วยการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ Farm to รูปแบบการขายสินค้าเกษตรแนวใหม่ ที่มีการซื้อขายข้าวออนไลน์ตั้งแต่ปลูกยังไม่เสร็จ โดยคุณประณัศเดช ตันติพงศ ผู้ก่อตั้ง FARM TO ปิดท้ายด้วย คุณยุทยา เทียนธรรมชาติ เจ้าของ A DAY FRESH ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดและช่องทางขายผลไม้สดออน์ไลน์

บรรยากาศของการอบรมหลักสูตรตลาดธุรกิจเกษตร 4.0 ให้กับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัล
บรรยากาศของการอบรมหลักสูตรตลาดธุรกิจเกษตร 4.0 ให้กับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัล

สำหรับภาคบ่าย ได้ให้ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการออกแบบจำลองทางธุรกิจ Business Model Canvas + Workshop โดยมี อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด “การเปิดอบรมหลักสูตรตลาดธุรกิจเกษตร 4.0 ให้กับสื่อมวลชนสายเกษตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายของเรา เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการตลาดสมัยใหม่ที่ทุกคนต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีและต้องนำมาเป็นเครื่องมือให้กับธุรกิจของเราให้ได้” ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated