นายกริชอารักษ์ รักษาพล เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทีมงานคูโบต้า กับ ทีมงานวังขนาย
ทีมงานคูโบต้า กับ ทีมงานวังขนาย

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กลุ่มวังขนาย และบริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย ปลูกอ้อยด้วย KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกทำการเกษตรใน ทุกขั้นตอน พร้อมให้คำปรึกษา สนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับศักยภาพชาว ไร่อ้อย ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการบริหารปัจจัยการเพาะปลูกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดองค์รู้การทำเกษตรครบวงจร หรือ KAS มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรรมของประเทศ โดยที่ผ่านมา สยามคูโบต้า ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ขับเคลื่อนการทำเกษตรครบวงจรด้วยวิธี KAS และการทำเกษตรแบบปราณีตมาโดยตลอด เช่น โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ สำหรับในส่วนของภาคเอกชน สยามคูโบต้าได้ร่วมมือกับกลุ่มวังขนาย ส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิก ในพื้นที่รอบโรงงานน้ำตาลปลูกอ้อยด้วยวิธี KAS ในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยของไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แปลงอ้อย บ้านโคกล่าม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ที่เพาะปลูกในโครงการ KAS
แปลงอ้อย บ้านโคกล่าม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ที่เพาะปลูกในโครงการ KAS

นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดการทำเกษตรครบวงจรให้กับร้านค้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ผ่านโครงการ AD Solutions Provider เพื่อให้ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรด้วยวิธี KAS และการทำเกษตรแบบปราณีต เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ดังกล่าวต่อไป ยังเกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ และสภาพพื้นที่การใช้งานของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การต่อยอดและพัฒนาเกษตรกร ในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถในการทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย เช่นเดียวกับ “บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด” ที่ได้นำพนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการ AD Solutions Provider แล้วนำองค์ความรู้ KAS ไปใช้พัฒนาการปลูกอ้อย ร่วมกับโรงงานน้ำตาลวังขนาย ในปี 2558 -2559 ณ บ้านโคกล่าม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 8 ไร่ โดยมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม คือ ได้ผลผลิตจำนวน 26.64 ตัน/ไร่ ใช้ต้นทุนประมาณ 8,400 บาท/ไร่ และได้กำไรอยู่ที่ 24,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าตัดอ้อยและค่าขนส่ง เนื่องจากขายเป็นอ้อยพันธุ์)

รถคูโบต้า สำหรับแปลงอ้อยสาธิต จ.มหาสารคาม
รถคูโบต้า สำหรับแปลงอ้อยสาธิต จ.มหาสารคาม

คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การปลูกอ้อยด้วยวิธี KAS จึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งยังส่งผลให้กลุ่มวังขนายได้วัตถุดิบป้อนเข้าสู่ อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปผลิตเป็นน้ำตาลออร์แกนิคได้มาตรฐานอีกด้วย ในอนาคต สยามคูโบต้ายังคงเดินหน้าถ่ายทอด การทำการเกษตรครบวงจรให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรให้มีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการวิจัยการทำเกษตรด้วยวิธี KAS กับพืชอีกหลากหลายชนิด และมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ KAS ให้กับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไป

คุณธัญญ่า ณ วังขนาย ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณธัญญ่า ณ วังขนาย ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณธัญญ่า ณ วังขนาย ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า วังขนายได้เข้ามาร่วมมือกับคูโบต้า จะช่วยส่งเสริมให้มีการปลูกอ้อยแบบออแกนิคมากขึ้น และการปลูกอ้อยด้วยวิธี KAS ก็สามารถช่วยให้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร อยากให้เกษตรหันมาปลูกอ้อยออแกนิคมากขึ้น เพราะไม่ยากอย่างที่คิด

นายกริชอารักษ์ รักษาพล เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
นายกริชอารักษ์ รักษาพล เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

นายกริชอารักษ์ รักษาพล เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม บอกว่า อดีตทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อกลับมาบ้าน เห็นโครงการ KAS ของคูโบต้า จึงขอแบ่งที่นาจากพ่อมาปลูกอ้อย ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีไร่อ้อยทั้งหมด 60 ไร่ ใช้แนวคิด KAS ทั้งหมด ขณะนี้สามารถเพิ่มผลผลิตให้ถึง 26 ตัน/ไร่ รู้สึกพอใจ และทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated