“9101 โปร่งใส ตรวจสอบได้” ก.เกษตรฯ ย้ำถ้าผิดให้ดำเนินการทันที
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

จากกรณีที่มีการร้องเรียน ถึงความไม่โปร่งใสของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยผู้กล่าวอ้างถึงการกระทำผิดของเกษตรอำเภอนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกรณีที่เกิดขึ้น ย้ำชัดหากเจ้าหน้าที่ผิดจริง จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันที

 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ มาหลายกรณีในหลายจังหวัด ซึ่งบางจังหวัดสอบสวนเสร็จแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานการกระทำผิด และไม่พบมูลความจริง แต่บางจังหวัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งนี้ ได้ย้ำชัดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสานต่อศาสตร์พระราชาสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรของพระองค์มีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ ทุกโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งมีนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ เป็นโครงการที่พิจารณาแล้วว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเกษตร คุ้มค่ากับงบประมาณและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ทุกกระบวนการในการเสนอขอรับงบประมาณ จะต้องดำเนินการตามคู่มืออย่างเคร่งครัด มีระบบกำกับทุกขั้นตอน และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ ทั้งสำนักงบประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมสรรพากร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เพียงกำกับและตรวจสอบเท่านั้น การดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยคณะกรรมการของชุมชน ในส่วนของค่าจ้างแรงงานจะเบิกจากผ่านบัญชี ธกส.ของเกษตรกรแต่ละราย นอกจากนี้กรมยังได้เชิญหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลร่วมตรวจสอบ หากปรากฏหลักฐานว่า เจ้าหน้าที่ของกรมฯกระทำผิดจริงตามอ้าง จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการทันที  ไม่มีการละเว้น ซึ่งจากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบมูลความจริงตามที่กล่าวอ้าง

โอกาสนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้เข้ามาสอนเกษตรกรทำบัญชี กรมสรรพากรที่ให้คำแนะนำในการจ่ายภาษี ซึ่งเกษตรกรต่างยินดีที่จะทำตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่สุด กรณีเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนก็ได้คืนงบประมาณ ให้กับทางราชการด้วย ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 60 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และ ศพก ซึ่งได้รวบรวมผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ดีเด่นทั่วประเทศมาไว้ที่ รร แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้

กรณี จังหวัดสุรินทร์ที่มีรายงานข่าวว่าพบความผิดปกติของโครงการ ต้องเร่งหาข้อเท็จจริง จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งหาสาเหตุการร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งได้กำชับกับเกษตรจังหวัด ให้มีการตรวจสอบให้รัดกุมในทุกจังหวัดที่มีการร้องเรียน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated