ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการ เครือเบทาโกร นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมประกาศคำมั่นสัญญา “50 ปี เครือเบทาโกร ไม่ดีจริง…ไม่ถึงมือคุณ” (Uncompromising Quality) เพื่อตอกย้ำความใสใจเรื่อง “คุณภาพ” อย่างเข้มข้น ทั้งกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงมือผู้บริโภคที่ร่วมกันยึดมั่นมาตลอด 50 ปี และจะรักษาตลอดไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งเครือเบทาโกร ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated