จ.นครปฐม...จัดงานแถลงข่าว “เอ็กซ์โป กล้วยไม้งามฯ”
แถลงข่าวจัดงาน “เอ็กซ์โป กล้วยไม้งามฯ”

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน เอ็กซ์โปกล้วยไม้งาม จังหวัดนครปฐมเพื่อประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ของดีของเด่นจังหวัดนครปฐม โดยมี นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมแถลง ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 

นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แถลงข่าวจัดงาน  “เอ็กซ์โปกล้วยไม้งาม จังหวัดนครปฐม”
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แถลงข่าวจัดงาน “เอ็กซ์โปกล้วยไม้งาม จังหวัดนครปฐม”
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated