ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด โครงการหลวง และ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส
ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดโครงการหลวง และ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส

เทสโก้ โลตัส เผยโมเดลชาวเราช่วยชาวเขาอย่างยั่งยืน รับซื้อผลผลิตโครงการหลวงต่อเนื่อง พร้อมเปิดนิทรรศการ“อยู่ดี อย่างยั่งยืน”สืบสานพระราชปณิธาน ร.9

ผลผลิตจากโครงการหลวง
ผลผลิตจากโครงการหลวง

19 กันยายน 2560  เทสโก้ โลตัส ร่วมสืบสานพระราชปณิธานโครงการหลวง ผ่านนิทรรศการ “อยู่ดี อย่างยั่งยืน” นำพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เผยแพร่สู่ประชาชน ณ พลัสมอลล์ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ พร้อมเผยโมเดลชาวเราช่วยชาวเขาแบบยั่งยืน พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยร่วมงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นน้ำ เพิ่มปริมาณรับซื้อผลผลิตจากโครงการหลวงต่อเนื่อง ชูเป็นผู้นำรับซื้อสินค้าโครงการหลวงรายใหญ่สุดของไทย เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง พร้อมแสดงสินค้าจากโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 19-30 ก.ย.นี้

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส เริ่มนำผักและผลไม้สดจากแปลงผลิตของเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวง มาจำหน่ายในร้านเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เรามุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานในการพลิกฟื้นพื้นที่บนดอยสูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ก่อเกิดเป็นการเกษตรที่ถาวรและยั่งยืน ชุมชนชาวเขาสามารถสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงได้ จากรายได้ที่พวกเขาได้จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านร้านเทสโก้ โลตัส กว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ เทสโก้ โลตัส และโครงการหลวง ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการ การบริหารผลผลิตในหลายเรื่อง โดยทำงานร่วมกับชาวเขา ที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผลผลิตอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานการเพาะปลูกและมาตรฐานสินค้าระดับสากล หรือมาตรฐานออร์แกนิกส์ ,ระบบโลจิสติกส์ที่พัฒนามาสู่มาใช้รถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมในการขนส่ง จากจุดรวบรวมผลผลิตที่ใกล้แหล่งเพาะปลูกมากที่สุด เพื่อให้ผักผลไม้คงความสด อร่อยจนถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ

นางสาวสลิลลา กล่าวอีกว่า “อาหารสดคือหัวใจของธุรกิจ เทสโก้ โลตัส เพราะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของลูกค้า ประกอบกับในปัจจุบัน คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ผ่านการเลือกอาหารสดที่นอกจากจะต้องมีรสชาติอร่อยแล้ว ยังต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ดังนั้น เทสโก้ โลตัส จึงมุ่นมั่นในการจำหน่ายสินค้าอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ ซึ่งสินค้าจากโครงการหลวงตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างมาก โดยเทสโก้ โลตัส ได้มีการเพิ่มปริมาณในการรับซื้อสินค้าและประเภทของสินค้าจากโครงการหลวงทุกปี ในปีนี้ทั้งเราและโครงการหลวง ต่างก็มีพันธกิจที่สอดคล้องกันในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการลดการสูญเสียตลอดกระบวนการตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนถึงมือผู้บริโภคร่วมกัน จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการสูญเสียสินค้าโดยไม่จำเป็น ซึ่งก็จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร ส่วนลูกค้าเองก็จะสามารถเข้าถึงอาหารสดคุณภาพสูงราคาประหยัดได้ด้วย”

สินค้าของโครงการหลวง
สินค้าของโครงการหลวง

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รวมถึงเผยแพร่ความเป็นมาของโครงการหลวง เทสโก้ โลตัส และโครงการหลวง จึงได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “อยู่ดี อย่างยั่งยืน” โดยมีเนื้อหาการนำเสนอในเรื่องของการอยู่ดี อย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ วันที่ 19-30 กันยายน นี้ ที่ พลัสมอลล์ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated