ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพ โดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกกาแฟโรบัสต้า ทว่าปริมาณผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลง

จากการสำรวจโดยเดอะ พับลิก เลดเจอร์ พบว่า ปัจจุบันความต้องการบริโภคกาแฟของนักดื่ม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นกว่า 30% ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟระดับโลก และผู้นำตลาดกาแฟปรุงสำเร็จที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 40 ปี จึงได้จัดแคมเปญ “กาแฟคุณภาพกับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู” มอบต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดีจำนวน 10,000 ต้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟชาวไทย พร้อมตอกย้ำให้คอกาแฟไทยมั่นใจในกาแฟคุณภาพที่ส่งตรงจากฟาร์มสู่แก้ว

แคมเปญ “กาแฟคุณภาพกับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู” จัดขึ้น ณ แปลงทดสอบและสาธิตกาแฟโรบัสต้า ในจังหวัดชุมพรซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารเนสกาแฟ นำทีมโดย นางสาวมุนินทร์ สุภานุรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ นายทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วย มิน พีชญา วัฒนามนตรี แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู และนายพยุงศักดิ์ จันทร์แสงกุล กำนันตำบลพังกาญจน์ มาร่วมกันมอบต้นกล้าแก่เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดจากความสำเร็จที่ชาวโซเชียลแชร์คลิปวีดีโอ ‘ความลับกาแฟคุณภาพ’ ในโลกออนไลน์ โดยทุกๆ 1 แชร์ เนสกาแฟจะมอบ 1 ต้นกล้าพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรชาวใต้

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นางสาวมุนินทร์ สุภานุรัตน์ (แถวหน้า-กลาง) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นายทาธฤษ กุณาศล (แถวหน้า-ขวา) ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ มิน-พีชญา วัฒนามนตรี (แถวหน้า-ซ้าย) แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู มอบต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีจำนวน 10,000 ต้นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แคมเปญกาแฟคุณภาพกับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ผสมกาแฟคั่วบดละเอียด

ทีมนักวิชาการเกษตรของเนสกาแฟ พร้อมด้วยผู้บริหารและแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ได้นำคณะเกษตรกรไปเยี่ยมชมและสัมผัสแปลงทดสอบและสาธิตกาแฟโรบัสต้า ควบคู่ไปกับให้ความรู้ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกกาแฟให้มีคุณภาพอย่างครบวงจร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกควบคู่การแลกเปลี่ยนความรู้แก่กันและกันในหมู่เกษตรกร จากนั้นจึงร่วมกันปลูกต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดีให้เจริญเติบโตงอกงามต่อไป

นางสาวมุนินทร์ สุภานุรัตน์
นางสาวมุนินทร์ สุภานุรัตน์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ ร่วมปลูกต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีกับ นายทาธฤษ กุณาศล (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ มิน-พีชญา วัฒนามนตรี (กลาง) แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู

นางสาวมุนินทร์ สุภานุรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ ‘กาแฟคุณภาพกับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู’ มุ่งตอกย้ำจุดยืนของผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ผสมกาแฟคั่วบดละเอียด ในการเป็นผู้นำตลาดกาแฟปรุงสำเร็จในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ภายใต้โครงการ ‘เนสกาแฟ แพลน’ (NESCAFÉ Plan) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกของเนสกาแฟที่มุ่งสร้างความยั่งยืนผ่านการเพาะปลูก การผลิต และการจัดหาเมล็ดกาแฟอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้แข็งแกร่งและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) โดยเราหวังว่าแคมเปญนี้จะจุดประกายให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟชาวไทย หันมาปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอนาคตของกาแฟไทย”

นายทาธฤษ กุณาศล

นายทาธฤษ กุณาศล
นายทาธฤษ กุณาศล (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟแก่เกษตรกร

นายทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ต้นกล้ากาแฟทุกต้นที่นำมามอบให้กับเกษตรกรในวันนี้ เป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี มีลักษณะการให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานโรคและแมลง เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ตรงตามมาตรฐานที่เนสกาแฟกำหนดคือ มีลักษณะการเจริญเติบโตแข็งแรง มีความสูงอย่างน้อย 1 ฟุต ระบบรากตรง ปลอดโรคและแมลง โดยหลังจากนี้ นักวิชาการเกษตรของเนสท์เล่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และส่งเสริมการปลูกให้ตรงตามหลักพื้นฐาน 4C (Common Code for Coffee Community) ที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อความยั่งยืนใน มิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยนักวิชาการเกษตรของเรา จะเข้าไปทำงานกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างใกล้ชิด และเรายังมีจุดรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟโดยตรงจากเกษตรกร 4 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่า พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากผลผลิตกาแฟคุณภาพที่ผลิตมาอย่างพิถีพิถัน”

นายทาธฤษ กุณาศล
นายพยุงศักดิ์ จันทร์แสงกุล กำนันตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพยุงศักดิ์ จันทร์แสงกุล กำนันตำบลพังกาญจน์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “ผมและเกษตรกรชาวพังกาญจน์ขอขอบคุณทางเนสกาแฟ ที่เห็นความสำคัญกับการเพาะปลูกกาแฟ หนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ ผมในฐานะคนที่คลุกคลีกับกาแฟมาตลอด เห็นพ่อและแม่ที่ปลูกกาแฟมาตั้งแต่ยังเด็ก จนมาถึงรุ่นของตัวเอง แม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเกษตรกรจำน้อยไม่น้อยที่หันหลังให้กับการปลูกกาแฟ แต่ด้วยคำสั่งเสียของพ่อแม่ว่าห้ามทิ้งกาแฟและด้วยความเชื่อมั่นว่ากาแฟจะสร้างรายได้ที่ดี ทำให้ผมและครอบครัวมีบ้านอยู่ มีรถยนต์ มีเงินไว้ใช้ขยายสวนสำหรับปลูกพืชต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขจากชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืน เรียกได้ว่าผมมีทุกวันนี้เพราะกาแฟจริงๆ”

นายบุญหนัก วิเชียรวงศ์

นายบุญหนัก วิเชียรวงศ์
นายบุญหนัก วิเชียรวงศ์ ผู้ปลูกกาแฟมาถึง 4 แผ่นดินในตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าเกษตรกรผู้รับต้นกล้าโรบัสต้าพันธุ์ดีจากเนสกาแฟ

นายบุญหนัก วิเชียรวงศ์ อายุ 85 ปี เกษตรกรในตำบลพังกาญจน์ ผู้ปลูกกาแฟมาถึง 4 แผ่นดิน กล่าวว่า “ผมใช้ชีวิตอยู่กับปลูกกาแฟมานานมากตั้งแต่สมัยผมยังหนุ่ม ล้มลุกคลุกคลานกับกาแฟมาหลายครั้ง เคยพยายามลองปลูกกาแฟ หาวิธีหลายอย่างให้กาแฟขายได้ราคาดีๆ แต่ก็ไม่ได้ผล ช่วงหนึ่งก็ล้มเลิกไป จนวันหนึ่งได้ไปที่ตำบลพังกาญจน์ได้รู้จักกับลูกๆ ทีมจากเนสกาแฟพาลุงไปดูไร่ของหลานๆ ที่กาแฟออกผลเยอะ ขายได้ราคาดี และสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกที่ถูกต้อง ลุงกับลูกก็กลับไปปลูกกาแฟตามที่แนะนำจนได้ผลผลิตดี ก็อยากฝากให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟกันเยอะๆ จะได้มีกาแฟกินไปชั่วลูกหลานของเรา”

ต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี
ต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี ภายในแคมเปญกาแฟคุณภาพกับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู

ต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี

ต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีที่ปลูกด้วยความรัก
ต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีที่ปลูกด้วยความรัก
ไร่กาแฟโรบัสต้าในจังหวัดชุมพร
ไร่กาแฟโรบัสต้าในจังหวัดชุมพร

เสียงของเกษตรกร…ที่ได้รับต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดี ในแคมเปญ

“กาแฟคุณภาพกับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู”

นายสนธิกาญจ์ โมรา
นายสนธิกาญจ์ โมรา หนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี

นายอุดม ศิลปชาตรี อายุ 67 ปี เกษตรกรนักอนุรักษ์การปลูกกาแฟกล่าวว่า “สนใจลองปลูกกาแฟเป็นครั้งแรก เพราะคนยุคนี้นิยมดื่มกาแฟกัน แต่กลับมีพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ปลูกลดลง โดยเฉพาะที่อำเภอพนมคนปลูกกาแฟเหลือน้อยมาก คิดว่าการปลูกกาแฟตอนนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ รู้สึกดีใจมากที่รับต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าจากเนสท์เล่ เพราะมั่นใจว่าเป็นต้นกล้าคุณภาพ สายพันธุ์ดี ยิ่งทราบว่าทางเนสท์เล่มีทีมนักวิชาการที่พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกาแฟก็ยิ่งอุ่นใจ”

นายอุดม ศิลปชาตรี
นายอุดม ศิลปชาตรี หนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี

นายเรืองสิทธิ์ ศรีเรือง อายุ 44 ปี เกษตรกรฟาร์มโคที่หันมาปลูกกาแฟกล่าวว่า “ก่อนหน้านี้เคยทำฟาร์มวัว แต่ลุงกำนันมาชวนเลยอยากลองปลูกอะไรใหม่ๆ โดยวางแผนจะปลูกกาแฟแซมกับทุเรียน ซึ่งตั้งใจว่าอยากลองปลูกสัก 10 ไร่ แม้จะเป็นครั้งแรกที่ลองปลูกกาแฟ แต่มั่นใจว่าการปลูกกาแฟคงไม่ยาก เพราะปกติก็ปลูกพืชมาหลายชนิดแล้ว ส่วนตัวเชื่อว่าการเริ่มปลูกกาแฟครั้งนี้จะช่วยให้ชีวิตดี หากทำแล้วผลดีก็ตั้งใจจะเป็นตัวอย่างและชวนคนอื่นมาปลูกกาแฟด้วยกัน”

นายเรืองสิทธิ์ ศรีเรือง
นายเรืองสิทธิ์ ศรีเรือง หนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี

นายวีรพล สุทธิราช อายุ 46 ปี เกษตรกรผู้บุกเบิกการปลูกพืชผสมเพิ่มรายได้กล่าวว่า “สนใจปลูกกาแฟ เพราะกาแฟเป็นพืชที่สามารถปลูกได้แม้ในฤดูแล้ง โดยตั้งใจจะปลูกสลับกับพืชชนิดอื่นตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นจังหวะเดียวกับที่เนสกาแฟมามอบต้นกล้าให้กับเกษตรกร ถือว่าช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก โดยส่วนตัวแล้วอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้บ่อยๆ เพราะเชื่อว่าจะช่วยจูงใจให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ กลับมาสนใจปลูกกาแฟอีกครั้ง เพื่อให้คนไทยได้มีกาแฟคุณภาพดีดื่มกันต่อไป”

นายวีระพล สุทธิราช
นายวีระพล สุทธิราช หนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี

นายเฉลิม ศรีอ่อน อายุ 52 ปี เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษกล่าวว่า “วันนี้ได้มารับต้นกล้ากาแฟก็รู้สึกดีใจครับ และก็อยากถือโอกาสเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟกันเพื่อสร้างรายได้ เพราะตลาดกาแฟยังมีอนาคตอีกมาก การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากเพียงมีความรู้เรื่องการผสมปุ๋ย ใส่ใจรดน้ำดูแล เพียงเท่านี้ก็จะได้กาแฟคุณภาพไปขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังทำให้คนดื่มกาแฟชาวไทยได้ดื่มกาแฟดีมีคุณภาพอีกด้วย”

นายเฉลิม ศรีอ่อน
นายเฉลิม ศรีอ่อน หนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี
ติดตามติดตามแคมเปญกาแฟคุณภาพกับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ได้ที่www.facebook.com/Nescafe.TH
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนสท์เล่ ไทยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่

Website: https://www.nestle.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/goodfoodgoodlifebyNestleThailand
YouTube: https://www.youtube.com/user/NestleThailand

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated