เรื่อง // ภาพ : รณฤทธิ์ นวนครบุรี // เกษตรกรข่าว โคราชใต้ // 

อำเภอครบุรี ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือชาวสวนยางต่อเนื่อง เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มจากเกษตรเสริมในแปลงยางเป็นอย่างดี

สวนยางพารา
สวนยางพารา

ครบุรี-ผู้สื่อข่าว “เกษตรโว้ย” รายงานว่า สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ยังคงเดินหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินการในพื้นที่สวนยางพาราของตนเอง โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต่ำของทางรัฐบาล

เลี้ยงเป็ดในสวนยางพารา
เลี้ยงเป็ดในสวนยางพารา

อย่างเช่นนายชวน ฉิมกลาง เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านซับระวิง ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรผู้ปลูกยางพาราที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินจำนวน 1 แสนบาท มาเป็นเวลาเกือบ 1 ปี เพื่อให้นำไปดำเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่สวนยาง เพื่อสร้างรายได้เสริมในระหว่างที่ราคายางพารายังไม่ดีนัก ล่าสุดได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เริ่มเพาะเลี้ยงทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ ได้ผลผลิตดี และมีรายได้มาขยายการเพาะเลี้ยงจนกลายเป็นฟาร์มแบบย่อมๆ มีทั้งไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่บ้าน เป็ด ห่าน  กบ และปลา ที่ให้ผลผลิตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแทบทุกวัน สร้างรายได้จากการปศุสัตว์เดือนละหลายหมื่นบาท

ฟาร์มไก่ในสวนยางพารา
ฟาร์มไก่ในสวนยางพารา

จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี รายงานว่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ของอำเภอครบุรีนั้น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ในแปลงยางเป็นอาชีพเสริม ได้รับสินเชื่อสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 5,817,770 บาท ขณะที่ทั้งจังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 233 ราย

เลี้ยงห่านในสวนยางพารา
เลี้ยงห่านในสวนยางพารา

ซึ่งส่วนใหญ่และเกษตรกรจะใช้พื้นที่วางภายในสวนยางพารา มารับเปลี่ยนเป็นไร่นาสวนผสมและเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำโดยไม่ย่อท้อ ซึ่งเมื่อรัฐบาลมีโครงการเข้ามาสนับสนุน ก็ยิ่งทำให้เกษตรกรตื่นตัวและมีความหวังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้จะมีเกษตรกรสนใจหันมาพลิกแพลงใช้พื้นที่ภายในสวนยางพาราเพื่อสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นต่อไปอีก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated