ปศุสัตว์พะเยา สานพลังเดินหน้า “ปศุสัตว์ OK” ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง 100%
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบใบรับรอง “โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK”

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบใบรับรอง “โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK” แก่ เถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน ซีพี พอร์ค ชอป (CP Pork Shop) จำนวน 9 รายนำร่อง ในจังหวัดพะเยา ที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐานปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นจุดสังเกตของผู้บริโภค ว่าเป็นร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์จากแหล่งผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ เนื้อหมูปลอดสารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง 100%

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลก กรมปศุสัตว์ได้เร่งพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มไปจนถึงสถานที่จำหน่าย โดยมีเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ดังเช่นโครงการมาตรฐานปศุสัตว์ OK ที่กรมปศุสัตว์โดยปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชนร่วมกันดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกระบวนการผลิตจากบริษัทก็มีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว ตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์มที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สัตว์ปลอดภัยปลอดโรคตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ผ่านการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย สู่สถานที่จำหน่ายที่มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เถ้าแก่เล็กฯได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวครบทั้ง 9 ราย

“กรมปศุสัตว์ ผลักดันโครงการปศุสัตว์ OK อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558โครงการนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ขอชื่นชมทุกภาคส่วนทั้งซีพีเอฟ และผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กทุกคนที่มุ่งมั่นยกระดับการผลิตและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคชาวพะเยาให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น” นายพงศ์พัฒน์ กล่าว

ด้าน นายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านปศุสัตว์ของประเทศ ซีพีเอฟมีนโยบายในการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ได้มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยที่ผ่านมาสายธุรกิจสุกรได้ผลักดันโครงการร้านตู้หมูชุมชน สด สะอาด ปลอดภัย  “ซีพี พอร์ค ชอป” เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหมูสดจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับโครงการปศุสัตว์ OK ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวชุมชนให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบใบรับรอง "ปศุสัตว์ OK” จำนวน 9 รายนำร่อง ในจังหวัดพะเยา
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบใบรับรอง “ปศุสัตว์ OK” จำนวน 9 รายนำร่อง ในจังหวัดพะเยา

“ขอขอบพระคุณท่านปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน รวมถึงเถ้าแก่เล็กร้านซีพี พอร์ค ชอป ทั้ง 9 รายที่ได้ร่วมกันดำเนินการตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK อย่างเข้มแข็ง กระทั่งผ่านการรับรองและได้เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในชุมชนซึ่งล้วนเป็นญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของตนเองได้อย่างภูมิใจ” นายวิรัตน์ กล่าว

ขณะที่ นางนงคราญ ประชุมของ เถ้าแก่เล็กฯ ร้านนงคราญหมูสด อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ที่ไม่เพียงเป็นการรับรองว่าสินค้าที่จำหน่ายในร้านของตนเองมีคุณภาพเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคใช้เป็นจุดสังเกต ว่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่พวกเขาเลือกมีความปลอดภัยและมั่นใจได้ในคุณภาพ ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ ขอขอบคุณทั้งกรมปศุสัตว์และซีพีเอฟที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้ร่วมดำเนินโครงการดีๆเพื่อผู้บริโภคเช่นนี้

ส่วน นางสาวสุกัญญา ดอกเกี๋ยง เถ้าแก่เล็กฯ ร้านโยหมูสด อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวเสริมว่า การร่วมเป็นเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน ทำให้ได้มีโอกาสเป็นห่วงโซ่สำคัญในการส่งต่อเนื้อหมูที่สด สะอาด ปลอดภัยให้กับคนในชุมชน ที่มีทางเลือกในการซื้อสินค้าเนื้อหมูจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าเมืองไกลๆ เพื่อซื้อเนื้อสัตว์มากักตุนไว้มากๆเหมือนในอดีต ทุกวันนี้ชาวชุมชนสามารถมาเลือกซื้อเนื้อหมูสดๆที่เก็บในตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ได้ตลอดเวลา ในปริมาณที่เพียงพอกับการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้านได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ OK ก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น./

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated