ดัน! ทุเรียนทรายขาวปัตตานีสู่เกรดพรีเมียม...หลังติด 1 ใน 5 ของประเทศ
ทุเรียนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี...ว่ากันว่าติดอันดับ 1 ใน 5 ทุเรียนอร่อยของประเทศไทย

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 1,502 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,200 ราย จากนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มใหญ่ และเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการพื้นที่ โดยบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ในปี 2558 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ตำบลทรายขาว ได้รวมกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 120 ราย พื้นที่ 362 ไร่ ดำเนินกิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพ รวบรวบองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพ คัดเกรด จัดชั้นตามคุณภาพผลผลิต จัดทำระบบการตลาด ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มสูงขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2559 ในด้านการพัฒนาคุณภาพปี 2559 ผลิตทุเรียนเกรดพรีเมียม ผลิตได้ร้อยละ 11.21 ปี 2560 ร้อยละ 20 ด้านราคา ปี 2559 เกรดพรีเมียม จำหน่ายกิโลกรัมละ 120 บาท ปี 2560 กิโลกรัมละ 200 บาท ปี 2559 เกรด AB ราคากิโลกรัมละ 65 บาท ปี 2560 กิโลกรัมละ 130 บาท แผนการตลาด ปี 2560 เข้าร่วมโครงการสินเชื่อระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อกู้เงินมาใช้สำหรับรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบประกันคุณภาพในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด การขยายช่องทางการตลาด เพิ่มจุดจำหน่ายแบบขายปลีกในพื้นที่ อำเภอเมือง 2 จุด อำเภอหาดใหญ่ 2 จุด งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ งานของดีชายแดนใต้ ตลาด อตก. งานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ณ สวนลุมพินี การจำหน่ายแบบขายส่ง ได้แก่ ห้าง Top supermarket 5 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า พระราม 4 ชิดลม แจ้งวัฒนะ บริษัท SCG เทรดดิ้ง จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างคุณค่ากับสินค้า งานวันทุเรียนทรายขาวและเทศกาลผลไม้ของดีชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี วันที่ 7 กันยายน 2560 งานมหกรรมทุเรียนทรายขาวและของดีเมืองตานี วันที่ 8–12 กันยายน 2560 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา
นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา
งานวันทุเรียนทรายขาว ปัตตานี
งานวันทุเรียนทรายขาว ปัตตานี
งานทุเรียนทรายขาวและของดี ปัตตานี
งานทุเรียนทรายขาวและของดี ปัตตานี

อนึ่ง เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60 (ข่าวจากเอ็มไทยนิวส์ https://news.mthai.com/general-news/514091.html) รายงานว่า นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมเกษตรจังหวัดปัตตานี และเกษตรกรชาวสวน จ.ปัตตานี นำทุเรียนคุณภาพ คัดเกรดชั้นเยี่ยม ผลักดันสู่ตลาดสูง โดยผลักดันเข้าร่วมในมหกรรมทุเรียนงานบางกอกอะเมซิ่งทุเรียนเฟส 2016 ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมสู่ปลายทาง Central Food Retail Group กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13–17 ส.ค. เป็นครั้งแรกของประเทศ ที่ได้จัดสุดยอดทุเรียนชั้นเยี่ยม จาก 4 ภาค มารวบรวมจากหลายจังหวัด มาประชันรสชาติทุเรียนจากสวนชั้นสุดยอดทั่วประเทศ

โดยในงานครั้งนี้ปรากฏว่าทุเรียนของจังหวัดปัตตานี ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากนักชิม และผู้บริโภค ชาวจีน และชาวไทยว่ามีคุณภาพและติดอันดับ 1 ใน 5 ท็อปมีรสชาติที่กลมกล่อม หวานนุ่ม แป้งน้อย กลิ่นหอมหวานอร่อยละมุนลิ้น สีสวย สีทอง ได้อรรถรสเป็นการผลิตเน้นการปลูกตามธรรมชาติ ผลผลิตธรรมชาติ โดยครั้งนี้ทุเรียนจำนวน 3 ตัน จากเป้าหมาย 6 ตัน เป็นแหล่งผลิตผลเฉพาะของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบ้านทรายขาวออก ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ซึ่งบริเวณที่ปลูกเป็นที่เชิงเขา มีแร่ธาตุอย่างดี เหมาะสม สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ของป่าเขา ดูแลกันเองแบบธรรมชาติ จึงทำให้ทุเรียนที่นี่มีรสชาติ เนื้อดีไม่เป็นรองใคร พร้อมยกโครงการปรับระดับ เกษตรกร เพิ่มความรู้ การดูแลกลไกการตลาด ยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต และกระจายผลผลิตให้เป็นที่ต้องการสู่ตลาดทั่วไปมากขึ้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated