กรมการพัฒนาชุมชน คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 60 พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม
กรมการพัฒนาชุมชนร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดี

ภาพ / ข่าว : จตุพล เกษตรก้าวไกล

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2560 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2560
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2560

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” ในโอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมฯ และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมฯ และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดี
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมฯ และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดี
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated