พช.เสริมพลังกองทุนบทบาทสตรี แก้ไขปัญหา-สร้างความเข้มแข็งแก่สตรี
(จากซ้าย) คนที่ 6 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมถ่ายรูปสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี พร้อมด้วย นายปรีชา กิตติสัตยกุล (คนที่ 2) จากซ้ายผอ.สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพ / ข่าว : จตุพล เกษตรก้าวไกล

เมื่อ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การมอบนโยบายกองทุนบทบาทสตรี” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี พร้อมด้วย นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผอ.สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ในการจัดการบริหารกองทุน การแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี

โดย นางธนัสพร ตลอดพงษ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน และ นางกิ่งแก้ว อินหว่าง ประธานมูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคม เป็นวิทยากรร่วมบรรยายฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

บรรยากศการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การมอบนโยบายกองทุนบทบาทสตรี"
บรรยากศการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การมอบนโยบายกองทุนบทบาทสตรี”
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated