กองทัพอากาศร่วมกับศรแดง “ปลูกดาวเรืองแปลงใหญ่ จำนวน 9,999 ต้น”
กองทัพอากาศร่วมกับเมล็ดพันธุ์ศรแดง ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาลได้เชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้านและบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

มร เบิร์ต แวน เดอร์ เฟลท์ซ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมปลูกดาวเรื่องแปลงใหญ่ จำนวน 9,999ต้น
มร เบิร์ต แวน เดอร์ เฟลท์ซ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมปลูกดาวเรื่องแปลงใหญ่ จำนวน 9,999ต้น

ด้านกองทัพอากาศ โดย พลอากาศโท วงศกร  เปาโรหิตย์ รองเสธนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณแฟลตนายทหารชั้นประทวน ๔ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่กว่า 3 ไร่ และจะกลายเป็นทุ่งดาวเรืองที่บานสะพรั่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองทัพอากาศ และครอบครัว ตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสธนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน”
พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสธนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน”

ด้าน บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพอันดับหนึ่งของไทยและเอเชีย ภายใต้แบรนด์เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ผู้สนับสนุนต้นกล้าดาวเรือง จำนวน 9,999 ต้น ซึ่งนำโดย มร เบิร์ต แวน เดอร์ เฟลท์ซ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปพร้อมพนักงานบริษัทอีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกันปลูกดาวเรืองในครั้งนี้ด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated