เมื่อวานนี้ (วันที่ 2 สิงหาคม 2560) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำบริเวณประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จ.นครพนม ซึ่งขณะนี้กรมชลประทาน ได้ระดมกำลังคนในพื้นที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อจะระบายน้ำที่ไหลมาจาก จ.สกลนคร ลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว โดยตั้งแผนติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 26 เครื่อง ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำ.บ้านหนองบึง 2 เครื่อง บริเวณบ้านด่านม่วงคำ ต. ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 4 เครื่อง และ ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต 8 เครื่อง ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จไปแล้ว และกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะสามารถระบายได้วันละ 52 ล้านลบ.ม. โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ 6 วัน สถานการณ์น้ำจะกลับสู่สภาวะปกติ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated