นายกฯ แจกที่ดินกว่า 3,342 ไร่ แก้ปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกินในพื้นที่ 4 อำเภอ จ.สระแก้ว
นายกฯ มอบหนังสืออนุญาตให้แก่เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว ในวันที่  28 ส.ค.2560 พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

โอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 10 แปลง เนื้อที่กว่า 3,342 ไร่ ในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ อ.วัฒนานคร และ อ.วังน้ำเย็น) ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลดังนี้ ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง จำกัด, ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ จำกัด, ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร จำกัด, ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น จำกัด และมอบบ้านจำลองและปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์อำเภอโคกสูง จำนวน 7 ราย เพื่อพัฒนาพื้นที่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมต่อการเข้าทำกินของเกษตรกรและดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการต่างๆ ของเกษตรกร

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนอำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอวังน้ำเย็น (ประมาณ 1,000 คน)

ผู้เข้าร่วมขอหนังสืออนุญาติที่ดินทำกิน
ผู้เข้าร่วมขอหนังสืออนุญาติที่ดินทำกิน

โอกาสนี้ได้เยี่ยมชม หมู่บ้านต้นแบบที่อยู่อาศัย เปิดปุ่มสวิตซ์เพื่อสูบน้ำบาดาล พร้อมเยี่ยมชมโคในพื้นที่แปลงรวม ณ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยมี นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คณะผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง/ภูมิภาค และทีมงานนพช.สระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated