เชิญเที่ยวงาน เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 16-20 ส.ค.นี้ ที่สวนลุมฯ
กระทรวงเกษตรฯ เชิญชมงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค. 2560 กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินโครงการ “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอันที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

“เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ (กลาง) นำทีมแถลงข่าวการจัดงาน“เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจส่งเสริมการเกษตรอย่างมากมาก ตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โดยทรงยึดแนวทางทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการช่วยเหลือราษฎรแก้ไขปัญหาดิน น้ำ และการเกษตรในลักษณะต่างๆ อาทิ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นหน่วยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

หน่อไผ่บงหวาน
หน่อไผ่บงหวาน

“การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมกันแสดงพลังเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องจากทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

อีคิว ฟาร์ม จำหน่าย น้ำสกัดมูลไส้เดือน มูลไส้เดือนดิน พืช ผัก ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี ผลิตภัณแปรรูปคุณภาพ
อีคิว ฟาร์ม จำหน่าย น้ำสกัดมูลไส้เดือน มูลไส้เดือนดิน พืช ผัก ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี ผลิตภัณแปรรูปคุณภาพ

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมในงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการ โดยเป็น “นิทรรศการมีชีวิต” เสมือนจริง อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งยังได้จัดถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10 ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และผลงานของ Yong Smart Farmer หรือยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ของไทย

 

การจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร โดยนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยต่างๆ
การจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร โดยนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยต่างๆ

ไฮไลต์สำคัญ คือ การจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร โดยนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยต่างๆ ออกเผยแพร่ เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวระดับพันธุวิศวกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ดิน รวมทั้งอบรมการเกษตรที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน แม้แต่คนในเมือง เช่น การปลูกผักแนวตั้ง การปลูกผักใช้พื้นที่น้อย และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพที่หลากหลาย

การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ดิน รวมทั้งอบรมการเกษตรที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน พืช ผัก ปลอดสารเคมี
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ดิน รวมทั้งอบรมการเกษตรที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน พืช ผัก ปลอดสารเคมี

จึงขอเชิญชวนเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ในงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 2560 ณ สวนลุมพินี

“เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”
งาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

ขอบคุณข่าว : ข่าวสด

ขอบคุณภาพ : Newsnbt Thailand

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated