มหาดไทย โชว์ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จากข้อมูล จปฐ.
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันนี้ (8 ส.ค. 60) เวลา 9.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2560 โดยคณะกรรมการฯจากหน่วยงานภาคี ผู้บริหาร พช. และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2560 โดยคณะกรรมการฯจากหน่วยงานภาคี ผู้บริหาร พช. และผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2560 โดยคณะกรรมการฯจากหน่วยงานภาคี ผู้บริหาร พช. และผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated