พลิกฟื้นระบบนิเวศ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ...กับครอบครัวฮั้วเฮงหลี
CSR คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกปะการังเทียม ” โดยบริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป

พลิกฟื้นระบบนิเวศทางทะเล อนุรักษ์ธรรมชาติ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม “CSR คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกปะการังเทียม” โดยบริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป  ร่วมทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและพนักงานช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานนาวิกโยธิน สัตหีบ เป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการปลูกปะการังเทียมและการปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่ธรรมชาติอย่างถูกต้อง

บริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป ปลูกปะการังเทียม
บริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป ปลูกปะการังเทียม

ทั้งนี้ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องและตอดไป

บริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป จัดกิจกรรม “CSR คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกปะการังเทียม”
บริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป จัดกิจกรรม “CSR คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกปะการังเทียม”
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated